Zadanie "Aktywizacja osób starszych"

AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH

Informujemy, że Rudzkie Konto Pomocy od dnia 1 maja 2022 do 30 września 2022 realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Urząd Miasta Ruda Śląska pod tytułem „AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH„.

Kwiecień 2022

Wsparcie dla osób ubogich w ponoszeniu kosztów związanych z nabyciem dekodera lub nowego telewizora, związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej Wsparcie w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej 3 marca 2022 r. weszła w życie ustawa określająca zasady i… Czytaj dalej »Kwiecień 2022

temat marca 2022

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Osoby, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022 otrzymały status uchodźcy i bez względu na to, w którym z krajów Unii Europejskiej znajdą schronienie, nie mogą otrzymywać mniejszej pomocy socjalnej niż mieszkańcy tego kraju. Zasada ta obowiązuje niezależnie od czasowego prawa pobytu. Obywatele Ukrainy… Czytaj dalej »Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Marzec 2022

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która przewiduje udzielenie im statusu legalnego pobytu i możliwość pracy w Polsce przez co najmniej 1,5 roku, a także wsparcie dla obywateli Polski, którzy udzielają pomocy Ukraińcom.… Czytaj dalej »Marzec 2022

Luty 2022

Abolicja czynszowa w Rudzie Śląskiej Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie programu tzw. abolicji czynszowej. Najemcy miejskich mieszkań, którzy spłacą zaległości i będą w terminie regulować kolejne opłaty, mogą liczyć nawet na 70-procentowe umorzenie odsetek. Program wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji uchwały… Czytaj dalej »Luty 2022

temat lutego 2022

Wyrok nakazowy

Co zrobić, jeżeli zostaliśmy ukarani za przestępstwo lub wykroczenie, nie zgadzamy się z jego treścią, a okoliczności czynu budzą nasze wątpliwości? Postępowanie nakazowe uregulowane jest w ar.t 500-507 k.p.k., jako uproszczona procedura. Wyrok nakazowy jest wydany w prostych sprawach, w których na podstawie przeprowadzonego dochodzenia… Czytaj dalej »Wyrok nakazowy

Styczeń 2022

Podatek, który zapłacili niektórzy emeryci zostanie im zwrócony z lutowym świadczeniem . Emerytom i rencistom, którzy mają prawo do świadczenia w wysokości od 4 920 zł do 12 800 zł brutto, ZUS obliczy zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne według zasad obowiązujących 31… Czytaj dalej »Styczeń 2022