Przejdź do treści

Temat miesiąca

Testament wzajemny

Testament to dokument, który zawiera treść rozrządzeń będących oświadczeniem woli testatora na wypadek jego śmierci. Z uwagi na różnorodność form w jakich spadkodawca może skutecznie i zgodnie z prawem sporządzić testament przyjmuje się̨, że jedynie oryginał dokumentu, zawierającego treść rozrządzenia, uznać można za testament. Spadkodawca… Czytaj dalej »Testament wzajemny

Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 r.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która przepracowała co najmniej 365 dni, w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Osoba bezrobotna, otrzyma zasiłek wówczas, gdy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu pracy, szkoleń z przygotowania zawodowego, robót publicznych… Czytaj dalej »Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 r.

Alimenty dla byłego małżonka

Zgodnie z art 60 par 1 kro małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.… Czytaj dalej »Alimenty dla byłego małżonka

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów W sytuacji, kiedy rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku utrzymywania dziecka, drugi z rodziców ma prawo do skorzystania z funduszu alimentacyjnego. Aby móc otrzymać alimenty z funduszu muszą być spełnione określone… Czytaj dalej »Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Zachowek

Zachowek jest uprawnieniem, które chroni najbliższych spadkobierców ustawowych w sytuacji, gdy spadkodawca pominie ich w testamencie i cały swój majątek zapisze w testamencie innej osobie. Dotyczy to zstępnych spadkodawcy, którzy dziedziczyliby w pierwszej kolejności czyli dzieci (wnuki, prawnuki) oraz małżonek. Dopiero w sytuacji, gdy spadkodawca… Czytaj dalej »Zachowek

Wykaz inwentarza: art. 1031(1) par. 1 kc

Wykaz inwentarza to prywatny dokument sporządzony przez spadkobiercę, który akceptując długi spadkowe, przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to zestawienie aktywów i pasywów spadkowych. Spadkobierca tworząc wykaz inwentarza spadku, sporządza go na formularzu urzędowym  dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala… Czytaj dalej »Wykaz inwentarza: art. 1031(1) par. 1 kc

Spis inwentarza (art. 637 kpc)

Kto jest uprawniony do sporządzenia spis inwentarza Spis inwentarza jest to dokument sporządzony przez komornika na podstawie postanowienia sądu o jego sporządzenie. Po wydaniu postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza, sąd zarządza ogłoszenie o spisie inwentarza i zamieszcza je na tablicy ogłoszeń sądu oraz stronie internetowej.… Czytaj dalej »Spis inwentarza (art. 637 kpc)

Skip to content