Przejdź do treści

Wzory pism

Z tej strony można pobrać wzory pozwów oraz innych pism urzędowych. Proszę kliknąć w wybrany link poniżej, aby pobrać żądany plik:

Sprawozdanie z realizacji planu spłat wierzycieli

Wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na subkoncie osoby ubezpieczonej

Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniej

Wniosek o urlop na żądanie

Wzór wniosku o interwencję w sprawie związanej z reklamacją wniesioną do firmy ubezpieczeniowej

Wzór wniosku o zawarcie ugody na spłatę zadłużenia

Wzór wniosku o wypłatę odprawy emerytalnej

Wzór testamentu wzajemnego

Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

Wzór wniosku o zezwolenie na wyrobienie paszportu dla dziecka

Wzór pozwu o alimenty od byłego małżonka

Wzór wniosku o uregulowanie kontaktów z małoletnim wnukiem/wnuczką (format MS Word)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pdf)

Wzór wniosku o zachowek

Wzór oświadczenia o zwolnienie z podatku dochodowego w ramach ulgi dla rodzin4+

Wykaz inwentarza – dane potrzebne do sporządzenia

Wzór wniosku o sporządzenie spisu inwentarza

Gdzie leczyć uzależnienie od hazardu?

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wzory wypowiedzenia umów o pracę

Wniosek o nadanie numeru PESEL – instrukcja

Wniosek o nadanie numeru PESEL – wzór

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Wzór oświadczenia sprawcy kolizji

Wzór pozwu o alimenty

Wzór pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Wzór wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku o uchylenie się od skutków prawnych

Wzór wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności

Wzór umowy o zrzeczenie się dziedziczenia z przyszłym spadkodawcą ustawowym

Wzór wniosku o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Wzór wniosku o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wzór wniosku o odrzucenie spadku w imieniu maloletniego

Wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Wzór pozwu o ustalenie ojcostwa

Wzór pozwu o alimenty

Wzór pozwu o alimenty (PDF)

Wzór pozwu o rozwód

Pozew o rozwód – przykład

Skip to content