Przejdź do treści

Czym jest poradnictwo obywatelskie?

PORADNICTWO OBYWATELSKIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Pomysł zrodził się w Wielkiej Brytanii po wybuchu II Wojny Światowej. Tam powstające szybko Biura Porad Obywatelskich były odpowiedzią na zagrożenie i zagubienie wynikającego z faktu wybuchu wojny. W naszej sytuacji konieczne jest przełamanie postawy odziedziczonej po poprzednim systemie. Przez prawie 60 lat żyliśmy bez świadomości swoich praw i sposobów ich dochodzenia. Nie identyfikowaliśmy się z instytucjami państwowymi w przekonaniu, że to, co państwowe, nie jest tym co nasze.

Pierwsze Biuro Porad powstało w Polsce w Warszawie w 1996 roku, potem zaczęły powstawać następne. Ich podstawowym celem jest zapobieganie sytuacji kiedy ktoś doznaje szkody dlatego, że nie zna swoich praw i sposobów ich dochodzenia.

DLACZEGO PORADNICTWO OBYWATELSKIE JEST NASZYM ZDANIEM TAK WAŻNE?

Zmiany w prawie następują bardzo szybko, ustawy przygotowywane są w bardzo dużym pośpiechu, rozporządzenia wykonawcze nie zawsze nadążają za ustawami, język w którym są formułowane jest hermetyczny i niezrozumiały dla większości z nas. Obywatele często nie znają nawet podstawowych swoich uprawnień. Mają problem ze zrozumieniem pism, jakie otrzymują od urzędów i sformułowaniem własnych. Są przekonani, że zwracanie się do urzędów wymaga specjalnej formy, odpowiednich zwrotów i wskazania odpowiednich przepisów prawnych.

Warto zdać sobie sprawę jakie to może budzić poczucie zagubienia i jakie potrzeby rodzi. Dlatego tak ważne jest dostarczenie informacji jasnej, konkretnej, przekazanej zrozumiałym językiem.

CZY W TRUDNYCH SYTUACJACH ZAWSZE POTRZEBUJEMY POMOCY PRAWNIKÓW?

Naszym zdaniem, w bardzo wielu sprawach, porad mogą udzielać przygotowani do tego, przeszkoleni doradcy, nie będący prawnikami. Ich rolę można porównać do drogowskazu. Oni nie interpretują prawa, nie mają do tego uprawnień. Mogą jedynie, dysponując odpowiednimi umiejętnościami i informacjami, pokazać jakie są rozwiązania trudnej sytuacji, do jakich instytucji należy zwrócić się o pomoc.

JAK DZIAŁA SIEĆ BIUR PORAD OBYWATELSKICH, DO KTÓREJ NALEŻY BIURO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ?

Nasze Biuro jest niezależne i działa w ramach Stowarzyszenia „Rudzkie Konto Pomocy”. Działanie Biura nie jest kojarzone z żadnym urzędem, a porada tu uzyskiwana jest bezstronna. Biuro Porad Obywatelskich należy do sieci, które koordynuje Związek Biur Porad Obywatelskich. Mamy swoje metody pracy, system szkoleń, stale aktualizowany system informacyjny, w oparciu o który udzielane są porady, kategoryzację spraw, sposób rejestracji danych i ich opracowania. Wszystkie BPO obowiązują te same standardy, porady udzielane są zgodnie z tymi samymi zasadami.

W JAKI SPOSÓB BIURO PORAD OBYWATELSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ODPOWIADA NA PROBLEMY KLIENTÓW?

  • Poprzez usługę bezpośrednio kierowaną do klientów Każdy kto zgłosi się do Biura Porad dowiaduje się jakie są możliwości rozwiązania jego problemu, jakie mogą być konsekwencje podjętych działań, na jakich podstawach prawnych może się oprzeć i do jakich instytucji może się zwrócić, aby uzyskać pomoc. Wybór rozwiązania i podjęcie decyzji należy do klienta. Porady są bezpłatne, aktualne, rzetelne, bezstronne. Sposób ich przekazywania i używane przez doradców język musi być zrozumiały dla klienta. W praktyce często jest tak, że klienci, którzy przychodzą do Biura, odwiedzili wcześniej wiele urzędów i dopiero w BPO Doradca poświęca im dostatecznie dużo czasu, aby ich wysłuchać i wspólnie ustalić to, co najważniejsze, a następnie pokazać możliwości rozwiązania problemu.
  • Poprzez analizę problemów, z jakimi zgłaszają się klienci i wykorzystanie tej wiedzy Naszym zdaniem ewidencjonowane przez nas sprawy są kopalnią informacji o problemach społecznych środowisk, w których działają Biura Porad a także o tym, jak funkcjonują instytucje powołane do tego, by służyć pomocą obywatelom. Wiedza wynikająca z analizy tych informacji może być wykorzystana przez lokalne władze np. przy konstruowaniu strategii polityki społecznej.
  • Poprzez ewidencjonowanie przykładów niewłaściwego stosowania regulacji prawnych i wywieranie nacisków dla osiągnięcia zmian Sprawy tego typu, opisywane również między innymi poprzez nasz Biuro i zgłaszane do Związku, przekazywane są do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym, na mocy podpisanego w 2003 roku porozumienia, blisko współpracujemy.
  • Poprzez zorganizowanie wolontariatu w poradnictwie obywatelskim BPO w Rudzie Śląskiej od samego początku korzysta z pracy wolontariuszy. BPO jako miejsce pracy oferuje wolontariuszowi szereg możliwości rozwoju. Młodzi ludzie poprzez pracę rozwijają w sobie aktywność społeczną oraz otrzymują wiedzę o problemach nękających lokalną społeczność. Praca z klientem kształtuje postawy altruistyczne, wyrabia poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dobrze udzielona porada daje satysfakcję, możliwości wymiany doświadczeń i uczy efektywnej pracy zespołowej.
Skip to content