Przejdź do treści

Opis, działalność, misja stowarzyszenia

Stowarzyszenie ludzi o otwartym sercu
niosących wszechstronną pomoc drugiemu człowiekowi

Rudzkie Konto Pomocy powstało w 1990 roku z inicjatywy kilku radnych miasta Ruda Śląska. Stowarzyszenie działa w obszarze pomocy społecznej.

Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a przede wszystkim zagrożonym ubóstwem.

Liczba członków stowarzyszenia to około 80 osób.

Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami. Na temat działalności stowarzyszenia powstała praca licencjacka i praca magisterska. Rudzkie Konto Pomocy jest stowarzyszeniem, które ciągle się rozwija, szuka nowych możliwości pomocy, realizuje coraz to nowe projekty, jest dynamiczne i twórcze w swojej działalności. W swoim działaniu skupia prężnych i ciekawych ludzi.

Wolontariusze, którzy pracują w naszym stowarzyszeniu, widzą możliwości i sens takiego działania co skutkuje tym, że podnoszą osobiste kwalifikacje, rozwijają się i dokształcają w różnych specjalnościach.

Obecnie głównym obszarem działalności Rudzkiego Konta Pomocy jest prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.

Od roku 2008 Rudzkie Konto Pomocy posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i w związku z tym można przeznaczać na jego działalność 1% podatku dochodowego. Wszystkim zainteresowanym tą formą wspierania Rudzkiego Konta Pomocy podajemy nr KRS niezbędny przy wypełnianiu corocznego zeznania podatkowego: KRS 0000002681

Skip to content