Nieodpłatna Pomoc Prawna

logo projektu Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja

Witamy na stronie projektów „Nieodpłatna Pomoc Prawna” i „Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie”, w ramach których od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022r. stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy prowadzi dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudzie Śląskiej. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dla kogo ten projekt?

Kto jest uprawniony do korzystania z pomocy?

Jaka pomoc przysługuje?

Jakiej pomocy może oczekiwać osoba uprawniona?

Gdzie szukać pomocy?

Adresy i godziny pracy naszych punktów doradztwa

Temat miesiąca

 • Sposoby rozwiązania umów o pracę
  Umowę o pracę można rozwiązać: na mocy porozumienia stron – co do zasady korzystne rozwiązanie tak dla pracownika jak i pracodawcy oznacza, że obie strony czynią sobie wzajemne ustępstwa, należy jednak pamiętać o tym, że taki sposób rozwiązania stosunku pracy może przełożyć się na uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych. Jest to umowa, na której warunki… Czytaj dalej »Sposoby rozwiązania umów o pracę
 • Pomoc uchodźcom z Ukrainy
  Osoby, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022 otrzymały status uchodźcy i bez względu na to, w którym z krajów Unii Europejskiej znajdą schronienie, nie mogą otrzymywać mniejszej pomocy socjalnej niż mieszkańcy tego kraju. Zasada ta obowiązuje niezależnie od czasowego prawa pobytu. Obywatele Ukrainy mają prawo do wszystkich świadczeń ,takich jak świadczenie rodzinne na… Czytaj dalej »Pomoc uchodźcom z Ukrainy
 • Wyrok nakazowy
  Co zrobić, jeżeli zostaliśmy ukarani za przestępstwo lub wykroczenie, nie zgadzamy się z jego treścią, a okoliczności czynu budzą nasze wątpliwości? Postępowanie nakazowe uregulowane jest w ar.t 500-507 k.p.k., jako uproszczona procedura. Wyrok nakazowy jest wydany w prostych sprawach, w których na podstawie przeprowadzonego dochodzenia wina obwinionego nie budzi wątpliwości, a przeprowadzenie rozprawy nie jest… Czytaj dalej »Wyrok nakazowy

Co w prawie piszczy?

 • Kwiecień 2022
  Wsparcie dla osób ubogich w ponoszeniu kosztów związanych z nabyciem dekodera lub nowego telewizora, związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej Wsparcie w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej 3 marca 2022 r. weszła w życie ustawa określająca zasady i tryb przyznawania oraz realizacji wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów… Czytaj dalej »Kwiecień 2022
 • Marzec 2022
  Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która przewiduje udzielenie im statusu legalnego pobytu i możliwość pracy w Polsce przez co najmniej 1,5 roku, a także wsparcie dla obywateli Polski, którzy udzielają pomocy Ukraińcom. Wczoraj po południu projekt trafił do Sejmu (druk sejmowy nr… Czytaj dalej »Marzec 2022
 • Luty 2022
  Abolicja czynszowa w Rudzie Śląskiej Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie programu tzw. abolicji czynszowej. Najemcy miejskich mieszkań, którzy spłacą zaległości i będą w terminie regulować kolejne opłaty, mogą liczyć nawet na 70-procentowe umorzenie odsetek. Program wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w… Czytaj dalej »Luty 2022

Wzory pism

Tutaj zamieszczamy wzory różnych pism urzędowych i pozwów sądowych

Edukacja prawna

Po tym linkiem zamieszczamy materiały związane z szeroko pojętą edukacją prawną

Infografiki

Tutaj zamieszczamy infografiki związane z szeroko pojętą edukacją prawną

Spoty reklamowe

Krótkie spoty reklamowe przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości