Przejdź do treści

Wolontariat w BPO

Biuro Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej

Biuro Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej od samego początku swojego istnienia korzystało z pracy wolontariuszy, którzy chcieli poświęcić swój czas i energię na rzecz drugiego człowieka.

Wybór Biura z pośród szerokiej oferty organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej czy jednostek organizacyjnych podległych tym organom wydaje się nieprzypadkowy. Dlaczego? Odpowiedź mieści w codziennej pracy doradców Biura i w osobie samego klienta.

Misja Biura jest dość klarowna. To zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach tak, by potrafili samodzielnie rozwiązać swoje problemy. Biuro realizując swą misję często dotyka kwestii społecznie drażliwych, takich, o których wolelibyśmy czasami zapomnieć, nie wiedzieć.

I właśnie ten przekrój spraw daje szerokie pole do popisu wolontariuszowi. Ucząc się, zdobywając doświadczenie potrzebne nie tylko w pracy (przyszłej lub obecnej), ale także w życiu – pomaga innym. Kontakt z Klientem Biura Porad Obywatelskich w dyskretny sposób uwrażliwia pracowników na problematykę społeczną. Sprawia, że samokształcenie, to nie tylko wymóg obecnych czasów, ale także coś, co może w zasadniczy sposób odmienić czyjś los, życie Klienta.

To właśnie tu, w Biurze, wolontariusz widzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zapisami w ustawach, a codziennym życiem obywatela; uzmysławia sobie, że aby dobrze poruszać się w labiryncie codziennych spraw, konieczna jest wiedza, nie tylko nt. przepisów nas bezpośrednio dotykających (w sądach, urzędach, itd.), ale także ta o społeczeństwie, o człowieku. Właśnie taką wiedzę Biuro daje osobom, które swój czas chcą poświęcić innym.

Skip to content