Przejdź do treści

styczeń 2021

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021

Wszyscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 r. mają obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Można się z niego wywiązać wysyłając podstawowe dane o zawartej umowie za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych. Pozwoli to skuteczniej docierać z pomocą w ramach tarczy antykryzysowej.

Od nowego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać łatwo _ bo przez internet _ korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nowe rozwiązanie pozwoli na skuteczniejsze udzielanie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, dzięki dokładniejszej wiedzy o skali zawieranych w Polsce umów o dzieło. Posłuży również badaniu kierunków rozwoju przedsiębiorczości oraz weryfikacji realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych.

W zgłoszeniu przedsiębiorcy przekazują wyłącznie ogólne informacje dotyczące zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też jej przedmiotu. Do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło są zobowiązani wszyscy płatnicy składek i osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek nie dotyczy umów o dzieło:

 • zawartych z własnym pracownikiem;
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem;
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Nie obejmuje tych podmiotów czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla wykonujących umowy cywilnoprawne

Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło z tytułu określonego w Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie _ przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0, m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Źródło:
https://www.pit.pl/aktualnosci/od-15-stycznia-jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osob-na-zleceniu-1002874

Od 15 stycznia 2021 r. MŚP mogą składać wnioski o pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 PFR

Od 15 stycznia 2021 r. mikro, małe i średnie firmy z branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa, będą mogły składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR

W obliczu drugiej fali pandemii rząd i PFR przygotowały Tarczę Finansową 2.0. Ma ona umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

„Po północy z czwartku na piątek w serwisach transakcyjnych banków w Polsce pojawią się wnioski elektroniczne, które umożliwią firmom ubieganie się o pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 PFR”

To druga Tarcza Finansowa PFR. „Obecna tarcza nie jest już dla wszystkich firm, ale dla tych, które zostały najbardziej dotknięte pandemią. Dotyczy to firm działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)” – przekazał. Chodzi m.in. o restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 mld zł.

„Pomoc przewiduje 6,5 mld zł dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających od 1 do 9 osób i kolejne 6,5 mld dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Według naszych szacunków, z Tarczy może skorzystać ok. 40-70 tys. firm. Kwota, jaka jest na to zarezerwowana, to do 13 mld zł”

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny, po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków.

„Trzeba pamiętać, że są określone reguły tego programu, co oznacza, że trzeba spełniać warunki związane z prowadzeniem biznesu pod danym kodem PKD. Chodzi m.in. o określone spadki przychodu, to jest 2020 rok do 2019 o co najmniej 30 proc.

Te większe przedsiębiorstwa będą otrzymywać refundację 70 proc. straty, którą sami będą obliczać, ale później będą się musieli z tego rozliczyć fizycznie pod koniec tego roku”.

W przypadku mikrofirm, spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji zależna będzie od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Dla małych i średnich firm spadek obrotów określono na minimum 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Subwencja może wynieść 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

„Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób, za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Sam proces składania wniosków, co do zasady, jest kilkuminutowy” – jeśli przedsiębiorcy złożą wnioski jeszcze w piątek, to w poniedziałek mogą już otrzymać przelew.

– przedsiębiorcy, zanim przystąpią do wypełniania wniosków, powinni zapoznać się z zasadami programu. „Od 4 stycznia prowadzimy codziennie szkolenie, można się na nie zapisać na naszej stronie internetowej pfr.pl. Zdarzały się w pierwszej tarczy takie przypadki, że przedsiębiorcy wpisywali o wiele niższe kwoty, niż mogli wnioskować. Później trzeba było prostować to w postępowaniach wyjaśniających.

Na razie nie jest planowany nowy instrument pomocy dla firm z branży MŚP z PFR.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia banki uczestniczące w Programie będą przyjmowały wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

Źródło:
https://inforfk.pl/aktualnosci/8068573,Od-15-stycznia-2021-r-MSP-moga-skladac-wnioski-o-pomoc-z-Tarczy-Finansowej-20-PFR.html

Termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

Tylko do piątku (15 stycznia 2021 r.) przedsiębiorcy prowadzący hotele i podobne obiekty zakwaterowania oraz organizatorzy turystyki mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. płatnicy składek, których rodzaj przeważającej działalności, według PKD 2007, jest oznaczony kodem 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) albo kodem 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki) mogą występować do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r. (chyba, że są zwolnieni z obowiązku ich składania).

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (RDZ-B) można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Źródło:
https://www.podatki.biz/artykuly/15-stycznia-2021-r-mija-termin-na-zlozenie-wniosku-o-zwolnienie-z-zus_34_46427.htm

Ulga abolicyjna w rozliczeniu za 2020 r.

W rozliczeniu za 2020 r. ulga abolicyjna przysługuje w pełnej wysokości

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej. Zmiana polega na wprowadzeniu limitu odliczenia ulgi do wysokości 1360 zł. Podatnicy nie muszą stosować nowego limitu w zeznaniach składanych za 2020 r. Po raz pierwszy zrobią to w rozliczeniu rocznym za 2021 r.

W komunikacie wydanym przez MF w sprawie zmian w uldze abolicyjnej możemy przeczytać, że:

MF 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT). Zmiana polega na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu tej ulgi do wysokości 1360 zł.

Limitem odliczenia nie będą objęte niektóre dochody osiągane za granicą poza terytorium lądowym państw.

Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że:

 • limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r., a zatem będzie stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r. (w rocznych zeznaniach podatkowych składanych do końca kwietnia 2022 r.),
 • dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.

Źródło:
https://inforfk.pl/aktualnosci/8071125,W-rozliczeniu-za-2020-r-ulga-abolicyjna-przysluguje-w-pelnej-wysokosci.html

komunikat MF z 12 stycznia 2021 r. pt. „Terminy stosowania limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej” – opubl. na www.mofnet.gov.pl

Nowe wzory do rozliczeń rocznych za 2020 r.

MF wydał rozporządzenie z nowymi wzorami zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Podatnicy muszą stosować nowe wzory już do rozliczenia za 2020 r.

Z rozporządzenia wynika, że w rozliczeniu za 2020 r. należy stosować następujące wzory formularzy:

 • PIT-36 i PIT-36S (wersja 28),
 • PIT-36L i PIT-36LS (wersja 17),
 • PIT-37 (wersja 27).

Zmiany wprowadzone w ww. wzorach umożliwiają podatnikom m.in. skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi. W tym celu utworzony został nowy załącznik PIT/WZ. Podatnicy mogą również odliczyć darowizny jakie w 2020 r. przekazali na walkę z epidemią COVID-19.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 2418

Źródło:
https://inforfk.pl/aktualnosci/8062053,Nowe-wzory-do-rozliczen-rocznych-za-2020-r.html

Wycinka drzew

Zezwolenie na wycinkę drzew _ kogo obowiązują osób fizycznych którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia: dotyczy właścicieli nieruchomości, innych posiadaczy nieruchomości np. dzierżawcy czy najemcy, jeśli mają zgodę właściciela nieruchomości, właścicieli urządzeń służących do odprowadzania lub doprowadzania płynu, pary gazu, energii elektrycznej jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,przedsiębiorców spółdzielni mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych.

Zasady dotyczą:

 • właścicieli działek, którzy są osobami fizycznymi, chcącymi usunąć drzewo lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej te osoby mogą złożyć zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa albo krzewu,
 • wszystkich usuwających drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, która jest parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni – takie osoby muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Co musisz zrobić zanim złożysz wniosek

Należy zmierzyć drzewo lub krzew na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm to nie potrzebne jest zezwolenia _ niezależnie od gatunku drzewa, który chcemy usunąć.

Niektóre gatunki drzew można usunąć bez zezwolenia, nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Są to: kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny drzewa te mogą mieć do 65 cm obwodu zaś wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty mogą mieć do 80 cm obwodu.

Aby uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa, należy zmierzyć obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości należy wpisać do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:posiada kilka pni _należy zmierzyć obwód każdego z tych pni jeżeli nie posiada pnia _ należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Drzewo lub krzewy można usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego też należy wcześniej złożyć wniosek.

 • starostwie powiatowym
 • urzędzie marszałkowskim
 • urzędzie miasta lub gminy
 • wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków
 • urzędzie miasta na prawach powiatu

Uwaga!

Jeśli usuwamy drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków to wniosek należy złożyć do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Jeśli chcemy usunąć drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomości będącej własnością gminy, to wniosek należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego.

Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_1588-zezwolenie-na-wycinke-drzewa

Skip to content