Przejdź do treści

Czerwiec 2022

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

  • Od 1 lipca 2022 zostanie usunięty art. 53a ustawy o pdof. Nastąpi zatem likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na PIT
  • Nienależnie pobrane świadczenia 500+ trzeba będzie zwrócić do ZUS
  • Ruszył program mieszkanie bez wkładu własnego
  • W jakiej wysokości będzie wypłacana 14-ta emerytura w 2022


Od 1 lipca 2022 zostanie usunięty art. 53a ustawy o pdof. Nastąpi zatem likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na PIT

Zgodnie z tym przepisem płatnicy mieli obowiązek podwójnego obliczania zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad:

  1. z 2021 r., oraz
  2. dla „Polskiego Ładu” od 1 stycznia 2022 r.

Zostanie więc uchylony mechanizm wprowadzony początkowo przez rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie kwestię tą reguluje art. 53a ustawy o pdof.

Płatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku poboru i wpłacenia niepobranej do 30 czerwca 2022 r. tej części zaliczki, która nie została pobrana ze względu na niewystąpienie różnicy umożliwiającej pobranie wcześniej sprolongowanej zaliczki.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8429084,Polski-Lad-od-lipca-2022-r-likwidacja-podwojnego-liczenia-zaliczek-na-PIT.html


Nienależnie pobrane świadczenia 500+ trzeba będzie zwrócić do ZUS

Jeśli obywatel Ukrainy, który przybył do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, utraci prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym prawo do świadczenia wychowawczego 500+.

W takim przypadku świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba wyjechała z Polski. Jeśli jednak zostało wypłacone za miesiąc następujący po miesiącu, w którym osoba wyjechała z Polski, jest ono nienależne i trzeba je zwrócić.

Świadczenie należy zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na numer rachunku bankowego: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017.

Gdy przelew jest realizowany z zagranicznego rachunku bankowego, np. z ukraińskiego przed numerem rachunku należy wstawić PL (czyli PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko świadczeniobiorcy, numer sprawy oraz dopisek: 500.

źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8426920,Nienalezne-swiadczenie-500-trzeba-zwrocic-do-ZUS.html


Ruszył program mieszkanie bez wkładu własnego

Przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii program mieszkanie bez wkładu własnego ma umożliwić zakup mieszkania lub domu tym, którzy dotychczas wynajmowali mieszkanie, posiadają zdolność kredytową, ale nie mają oszczędności na wkład własny.

W ubiegłym tygodniu weszły w życie przepisy ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Zakłada ona możliwość wzięcia kredytu hipotecznego przez osoby, które nie mają wkładu własnego wymaganego przez banki.

Rozwiązania przygotowane w ustawie adresowane są do osób, które nie mają środków na wymagany wkład własny, ale są w stanie zaciągnąć i spłacać kredyt. Przykładem mogą tu być najemcy, którzy zamiast płacić czynsz, mogą dzięki tej ofercie zdecydować się na zakup mieszkania i płacić raty o zbliżonej wysokości.

Podstawowe założenia programu

Zgodnie z przepisami, Bank Gospodarstwa Krajowego zagwarantuje wkład własny od 10 do 20 proc. finansowanej nieruchomości, maksymalnie 100 tys. zł dla osób, które wezmą kredyt na okres nie krótszy niż 15 lat. Spłacający kredyt będą objęci także wsparciem finansowym w przypadku każdorazowego powiększenia się rodziny (spłaty rodzinne w wysokości 20 tys. zł w przypadku urodzenia drugiego dziecka, 60 tys. zł – trzeciego i każdego kolejnego). Cena metra kwadratowego nabywanego w programie wynosi obecnie 1,3 wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu dla rynku pierwotnego i 1,2 dla rynku wtórnego.

Z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie można korzystać przez kolejne 10 lat. Jego adresatami są osoby, które nie mają wkładu własnego, ale również takie, które posiadają część środków na wkład własny, ale chciałyby skorzystać ze spłat rodzinnych, tj. dopłat do kredytu na drugie i kolejne dziecko – mówił minister Waldemar Buda.

Pracujemy również nad rozszerzeniem programu, tak aby mogły z niego skorzystać również te osoby, które posiadają środki na całość wkładu własnego – dodaje minister Buda.

Zgodnie z szacunkami resortu rocznie w kolejnych latach, przy wsparciu z tego programu, może zostać zawartych do 60 tys. umów hipotecznych. Przewiduje się, że większość banków wprowadzi u siebie ten instrument, bo to oczywista korzyść dla nich. I co równie ważne – jego gwarantem jest BGK.

Działania dostosowujące do dynamicznej sytuacji na rynku

Resort rozwoju zdaje sobie jednak sprawę z aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym i tego, że rosnące koszty kredytów mogą utrudnić podjęcie decyzji o zaciąganiu takich zobowiązań. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowego programu zdecydowano więc o wprowadzeniu kilku zmian, które uczynią go atrakcyjnym również dla tych, którzy zaoszczędzili środki na wymagany wkład własny.

BGK podpisuje pierwsze umowy

Zawarcie umowy przez BGK z pierwszym bankiem to jeden z najważniejszych etapów na drodze do pełnego wdrożenia programu w sieciach placówek bankowych i w systemach informatycznych banków kredytujących.

Dla klientów banków ważne jest to, że wszystkie formalności dotyczące gwarancji wkładu własnego oraz spłaty rodzinnej załatwią w banku kredytującym. Trwa proces podpisywania umów z kolejnymi bankami. Informacje na temat banków w których dostępna jest gwarancja, będziemy publikować na naszej stronie internetowej – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

BGK a gwarancje wkładu własnego i spłata rodzinna

Rolą BGK jest zabezpieczenie gwarancją części kredytu zaciąganego na cele mieszkaniowe, tj. zakup mieszkania, domu lub budowę domu. Maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 100 tys. zł i może wynosić nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków na cele mieszkaniowe, na które zaciągany jest kredyt. Oznacza to, że gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę.

Bank kredytujący, czyli jak to działa?

Decyzję o udzieleniu kredytu i zabezpieczeniu go gwarancją BGK podejmować będzie bank, który udziela bezpośrednio kredytu. Oznacza to, że klient wszystkie formalności związane z kredytem mieszkaniowym i gwarancją oraz spłatą rodzinną zrealizuje bezpośrednio w banku kredytującym.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8426969,Ruszyl-program-Mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego.html


W jakiej wysokości będzie wypłacana 14-ta emerytura w 2022

Sejm RP uchwalił ustawę w sprawie czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie otrzyma w tym roku ok. 9 mln osób, z czego 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze. Wypłaty czternastek ruszą pod koniec sierpnia.

14. emerytura – na jakich zasadach?

Świadczenie w wysokości najniższej emerytury (1338,44 zł brutto) otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022r.

Dodatkowe wsparcie dla 9 mln osób

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8427970,Czternasta-emerytura-w-jakiej-wysokosci.html

Skip to content