Przejdź do treści

Lipiec 2022

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

 • Wakacje kredytowe
 • Sprawdź, jaki kapitał zgromadziłeś na emeryturę w ZUS
 • Polski Ład 2.0. – limit rocznego zwolnienia z podatku świadczeń przekazanych emerytom lub rencistom
 • Zmiana w zasadach dotyczących doliczania dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców w rozliczeniu rocznym
 • Portal dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy
 • DVB-T2/HEVC – dofinansowanie do zakupu telewizora wynosi 250 zł, natomiast w przypadku dekodera jest to 100 zł.


Wakacje kredytowe

Zgodnie z ustawą ws. wsparcia kredytobiorców, wakacje pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Wakacje kredytowe będą przysługiwać kredytobiorcy w stosunku do tylko jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Będzie można z nich skorzystać niezależnie od daty udzielenia kredytu hipotecznego. Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić łącznie dwa warunki: zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r. oraz zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie sześciu miesięcy od tej daty

Co się stanie z zawieszonymi w spłacie ratami kredytu hipotecznego?

Kredyt w pełnej kwocie, czyli z ujęciem rat odroczonych za pomocą wakacji kredytowych trzeba będzie spłacić, tylko później. Po złożeniu wniosku nie zapłacimy raty kapitałowej i odsetkowej w danym miesiącu, ale sam okres kredytowania automatycznie się wydłuży.

Czy bank może odmówić skorzystania z wakacji kredytowych?

Każdy obywatel, który posiada kredyt hipoteczny w złotówkach i przeznaczył go na zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych z mocy prawa. Bank ma jedynie poinformować nas o tym, że przyjęła do wiadomości. Nie ma natomiast możliwości odmowy zawieszenia płatności raty kredytu hipotecznego na tej podstawie.

Wakacje kredytowe – kiedy wchodzą w życie

Ustawa wprowadzająca wakacje kredytowe dla kredytobiorców z kredytem hipotecznym została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 14 lipca 2022 roku. W Dzienniku Ustaw została opublikowana jeszcze tego samego dnia. Wakacje kredytowe wejdą w życie w ciągu 14 cni od dnia jej ogłoszenia, w związku z czym wnioski będzie można składać do banków już 29 lipca 2022 roku .

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu będzie można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca br. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom


Sprawdź, jaki kapitał zgromadziłeś na emeryturę w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić przez internet, jaki kapitał zgromadził na emeryturę w ZUS.

ZUS przygotował podsumowanie składek według stanu na 31 grudnia 2021 roku dla prawie 23,2 mln osób. Indywidualną informację można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Kto jeszcze nie ma konta w platformie, może je założyć w każdej chwili przez internet lub w placówce ZUS.

Jak wyjaśnia ZUS udostępniona informacja opisuje łączny stan konta emerytalnego na koniec 2021 roku po ostatniej rocznej waloryzacji składek. Wskazuje też, jaką kwotę ubezpieczony zgromadził na dziedziczonym subkoncie w ZUS oraz jaka kwota trafiła do otwartego funduszu emerytalnego. Informacja zawiera również wykaz składek emerytalnych z ubiegłego roku w podziale na miesiące.

ZUS przypomina, że osoby, które w zeszłym roku skończyły co najmniej 35 lat, dostają dodatkowo prognozę emerytury w kilku wariantach (tzw. hipotetyczną emeryturę). Ubezpieczony dowie się z nich, jakiej kwoty mógłby spodziewać się, odprowadzając składki średnio takie, jak w poprzednich latach i pracując do wieku emerytalnego. Inny wariant prognozy pokazuje, co by było, gdyby ubezpieczony już teraz przestał pracować, a emeryturę miał wyliczoną wyłącznie z dotychczasowych składek.

Jak zaznacza Zakład jest to tylko prognoza, która będzie się zmieniać wraz z kolejnymi wydarzeniami w życiu zawodowym przyszłego emeryta.

ZUS przekazał informacje o stanie konta ubezpieczonego tylko elektronicznie, na PUE. Dostęp do swojego profilu można uzyskać, rejestrując się na platformie z użyciem podpisu elektronicznego (np. profilu zaufanego), internetowej bankowości, podczas e-wizyty w ZUS lub w lokalnej placówce ubezpieczyciela.

Informację o stanie konta i prognozę swojej emerytury można znaleźć na PUE w panelu „ubezpieczony”. W menu po lewej stronie należy wybrać „Informacje o stanie konta”, a potem „Informacja za 2021 r.”.

file:///https://inforfk.pl/aktualnosci/8496560,Mozna-juz-sprawdzic-jaki-kapital-zgromadzilismy-na-emeryture-w-ZUS.html


Polski Ład 2.0. – limit rocznego zwolnienia z podatku świadczeń przekazanych emerytom lub rencistom

Do 30 czerwca 2022 r. pobraliśmy podatek zryczałtowany powyżej 3000 zł od przychodów emeryta – byłego pracownika. Od 1 lipca 2022 r. limit tego zwolnienia został podwyższony do 4500 zł. Jak zwrócić byłemu pracownikowi pobrany podatek?

W przedstawionej sytuacji nie mają Państwo obowiązku zwracać emerytowi pobranego podatku. Należy przyjąć, że były pracownik powinien złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według swojego miejsca zamieszkania wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Od 1 lipca 2022 r. został rozszerzony zakres zwolnienia z podatku świadczeń w związku z łączącym uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, otrzymywanych przez emerytów i rencistów, o osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ponadto od tej daty podwyższono limit zwolnienia z 3000 zł do 4500 zł. Nowy zakres zwolnienia należy stosować do przychodów uzyskanych przez ww. osoby od 1 stycznia 2022r. (art.18 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Od 1 lipca 2022 r. limit rocznego zwolnienia z podatku świadczeń przekazanych emerytom lub rencistom albo osobom pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – byłym pracownikom – wynosi 4500 zł. Przepisy przejściowe nie przewidują przy tym mechanizmu zwrotu przez płatników zryczałtowanego 10% podatku dochodowego pobranego przed 1 lipca 2022r. z zastosowaniem wówczas obowiązującego limitu tego zwolnienia w wysokości 3000 zł. Należy zatem uznać, że płatnicy nie mają obowiązku zwracania podatnikom różnicy w kwocie pobranego podatku. W celu odzyskania tej różnicy uprawnieni podatnicy powinni złożyć do właściwego dla siebie miejscowo naczelnika urzędu skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej).

PODSTAWA PRAWNA:

art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1459

 • art 18 ust. 1, art. 40 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2022 r. poz. 1265
 • art. 75 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540; ost.zm. Dz.U. z 2022r. poz 1301

file:///https://inforfk.pl/aktualnosci/8496509,Polski-Lad-20-limit-rocznego-zwolnienia-z-podatku-swiadczen-przekazanych-emerytom-lub-rencistom.html


Zmiana w zasadach dotyczących doliczania dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców w rozliczeniu rocznym

Od 1 stycznia 2023 r. zostanie rozszerzony katalog dochodów uzyskiwanych przez małoletnie dzieci własne lub przysposobione, których rodzice nie powinni doliczać do swoich dochodów w zeznaniu rocznym, zaś rozliczać odrębnie jako ich przedstawiciele ustawowi.

Obecnie należą do nich dochody dzieci z:

 • pracy,
 • stypendiów,
 • przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku

– jeżeli rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

To oznacza, że wymienione powyżej dochody dzieci korzystają z kwoty wolnej od podatku, która w 2022 r. wynosi 30000 zł.

Po nowelizacji rodzice nie będą musieli doliczać do swoich dochodów również rent otrzymywanych przez małoletnie dzieci. Dzięki temu dochody uzyskane z tego tytułu skorzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Przy obowiązku doliczenia renty małoletniego dziecka do dochodów rodziców przychody z renty i przychody rodzica korzystały z jednej kwoty wolnej od podatku.

Zmienione zasady doliczania dochodów małoletnich dzieci będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że rodzice posiadający w 2022 r. małoletnie dzieci, które uzyskują renty, nie powinni osiągniętych z tego tytułu dochodów doliczać do swoich dochodów w zeznaniu PIT za 2022 r. Dochody te należy rozliczyć w odrębnym zeznaniu składanym jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 1 ustawy o PIT
 • art. 18 ust. 1, art. 40 pkt 3 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.

file:///https://inforfk.pl/aktualnosci/8495874,Polski-Lad-20-zmiana-w-zasadach-dotyczacych-doliczania-dochodow-maloletnich-dzieci-do-dochodow-rodzicow-w-rozliczeniu-rocznym.html


Portal dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy

Uruchomienie portalu pracawpolsce.gov.pl

Część obywateli Ukrainy przebywających w Polsce napotyka na różnego rodzaju trudności w znalezieniu pracy – to m.in. bariera językowa czy obawy przed oszustwami. Chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom KPRM Cyfryzacja m.in. we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OChK), Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), Palantir Technologies Poland, Antal Polska, Domem Ukraińskim w Warszawie, Diia Bussiness Warsaw, HRlink, GoldenLine, Pracuj.pl. GoWork uruchomiło portal pracawpolsce.gov.pl.

„Portal ten jest w pełni bezpieczny i wiarygodny. Aktualnie zawiera ponad 160 tys. sprawdzonych ofert pracy i każdego dnia jest rozbudowywany o kolejne. Przy jego pomocy znalezienie pracy przez obywateli Ukrainy w Polsce będzie dużo łatwiejsze. To kolejne, po uruchomieniu systemu nadawania numerów PESEL, narzędzie ułatwiające obywatelom Ukrainy normalne funkcjonowanie w Polsce” – zaznaczył minister Janusz Cieszyński.

Portal pracawpolsce.gov.pl:

 • to prosta procedura (intuicyjny formularz wypełniany w 10 minut)
 • jest dostępny (niewymagane CV)
 • jest zrozumiały (serwis dostępny w kilku językach)
 • to dopasowane oferty pracy (raz w tygodniu użytkownik otrzymuje nowe, sprofilowane oferty pracy)
 • to bezpieczeństwo użytkowników (domena gov.pl)

file:///https://inforfk.pl/aktualnosci/8486802,PracawPolscegovpl-portal-dla-poszukujacych-pracy-obywateli-Ukrainy.html


DVB-T2/HEVC – dofinansowanie do zakupu telewizora wynosi 250 zł, natomiast w przypadku dekodera jest to 100 zł.

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem:

Po złożeniu wniosku otrzymasz specjalny kod na podany w formularzu online adres e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który będzie rejestrował wniosek w systemie.

Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem zrealizujesz w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpiły do programu. Realizacja świadczenia jest możliwa już w ponad 2600 punktów sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce. Wyszukiwarka sklepów, w których można zrealizować świadczenie, dostępna jest na stronie dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka.

Program dofinansowania trwa do 31 grudnia 2022 i do tego czasu można otrzymać i zrealizować świadczenie.

file:///https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/5455788,dvb-t2-doplaty-do-dekodera-telewizora.html

Skip to content