Przejdź do treści

Listopad 2022

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

 • Od 1.12.2022 emeryci i renciści będą mogli więcej dorabiać
 • Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?
 • Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 przedłużony do 31 grudnia2022
 • Podatnik w wieku do 26 lat zapłaci podatek po przekroczeniu kwoty 115 528 zł
 • Mniej formalności przy uzyskaniu paszportu
 • mZUS- aplikacja mobilna ZUS


Od 1.12.2022 emeryci i renciści będą mogli więcej dorabiać

Prezes GUS ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2022 r. które wpływa na różne wskaźniki i limity. A to oznacza, że od 1 grudnia 2022 r. zmienią się limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Będą obowiązywać przez 3 miesiące, a więc do lutego 2023 r. Tym razem świadczeniobiorcy będą mogli więcej dorobić do emerytury lub renty.

Świadczeniobiorcy którzy jednocześnie pracują a nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), muszą sprawdzać czy ich przychody nie przekraczają limitów powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia z ZUS. Limity te zmieniają się co kwartał i są uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r. wyniosło 6480,67 zł, a więc wzrosło o 324 zł w stosunku do kwartału II (wynosiło 6156,25 zł). W związku z tym w grudniu 2022 r., styczniu i lutym 2023 r. limity dla dorabiających emerytów i rencistów wzrosną. Jeśli zatem świadczeniobiorca zarobi do 4536,50 zł miesięcznie to zarobki nie wpłyną na wysokość emerytury lub renty. W przypadku gdy zarobki znajdą się w przedziale od 4536,50 zł do 8424,90 zł wówczas świadczenie zostanie zmniejszone. Całkowite zawieszenie emerytury lub renty nastąpi gdy świadczeniobiorca zarobi powyżej 8424,90 zł.

Tak jak wspomniano na wstępie obowiązujące limity nie dotyczą emerytów i rencistów którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Mogą oni uzyskiwać przychody bez ograniczeń.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8587716,Emeryci-i-rencisci-beda-mogli-wiecej-dorobic-od-1-grudnia.html


Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?

Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rozliczenie PIT, które nas czeka w 2023 roku?

Wysokość progów podatkowych skali w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych (dalej także „ustawa o PIT”).

Zgodnie z obecnym brzemieniem tego przepisu, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PIT, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad do
120.000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
120.000 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Powyższe progi podatkowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/5586414,progi-podatkowe-2023.html


Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 przedłużony do 31 grudnia2022

W związku z wydłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, do 31 grudnia 2022 r. pracodawcy nadal mogą stosować specjalne rozwiązania wprowadzone w zakresie prawa pracy w związku z epidemią COVID-19. Zatem nadal istnieje m.in. możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązują zmodyfikowane terminy badań profilaktycznych medycyny pracy.

W Dzienniku Ustaw 28 października 2022 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 r. poz. 2221). Wydłuża ono stan zagrożenia epidemicznego do 31 grudnia 2022 r.

Oznacza to, że pracodawcy do 31 grudnia 2022 r., nadal mogą stosować specjalne rozwiązania w zakresie prawa pracy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8581084,Stan-zagrozenia-epidemicznego-COVID19-przedluzony-do-31-grudnia.html


Podatnik w wieku do 26 lat zapłaci podatek po przekroczeniu kwoty 115 528 zł

Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, korzystający z ulgi dla młodych, który przekroczy limit przychodów 85 528 zł, będzie w stosunku do nadwyżki korzystał z kwoty wolnej określonej w ustawie o pdof w wysokości 30 000 zł. Zatem podatek wystąpi dopiero po wykorzystaniu ulgi podatkowej (85 528 zł) i kwoty wolnej od podatku, czyli powyżej 115 528 zł (odpowiedź resortu finansów na interpelację nr 36311). W pierwotnym kształcie zwolnieniem objęte były przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. katalog przychodów, które w ramach ulgi dla młodych podlegają zwolnieniu został poszerzony o przychody osiągane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej (o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich) oraz stażu uczniowskiego (o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Obecnie katalog przychodów obejmuje również zasiłki macierzyńskie, o których mowa w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zwolnienie to ograniczone jest limitem kwotowym wynoszącym 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu zwolnienia ww. przychody młodego podatnika podlegają opodatkowaniu według ogólnych zasad obowiązujących w systemie podatkowym. Warto zauważyć, iż obecnie kwota wolna wynosi 30 000 zł, a wysokość progu podatkowego, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku została podniesiona do 120 000 zł.

Poniżej tej kwoty dochody podatnika podlegają opodatkowaniu 12% stawką podatku, wprowadzoną od 1 lipca 2022 r., lecz mającą zastosowanie do dochodu za cały 2022 r. (wynikającą z ustawy zmieniającej ustawę o pdof).

Powyższe oznacza, że podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, korzystający z ulgi dla młodych, który przekroczy limit przychodów 85 528 zł, będzie w stosunku do owej nadwyżki korzystał z kwoty wolnej określonej w ustawie o pdof w wysokości 30 000 zł. Innymi słowy podatek wystąpi dopiero po wykorzystaniu ulgi podatkowej (85 528 zł) i kwoty wolnej od podatku (30 000 zł), która to zsumowana kwota wynosi 115 528 zł. Ponadto limit zwolnienia w ramach ulgi dla młodych jest tożsamy z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. pozostałymi tzw. zerowymi PIT tj. ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących seniorów. Co więcej, limit ten jest wspólny w sytuacji gdy podatnik korzysta z więcej niż jednego zwolnienia.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8577417,Podatnik-w-wieku-do-26-lat-zaplaci-podatek-po-przekroczeniu-115-528-zl.html


Mniej formalności przy uzyskaniu paszportu

Od 13 listopada formalności związane z wnioskowaniem o paszport będą jeszcze prostsze. Nie będziesz już wypełniać wniosku odręcznie, a o możliwości odbioru gotowych dokumentów zostaniesz poinformowany smsem lub mailowo. Dzięki nowej e-usłudze zgłosisz też online utratę lub uszkodzenie paszportu.

Nowe e-usługi

Zmiany są związane z wdrożeniem Rejestru Dokumentów Paszportowych. Nie będziesz już wypełniać wniosku odręcznie – zostanie za Ciebie uzupełniony elektronicznie przez urzędnika. Przy odbiorze potwierdzisz tylko swoje dane i złożysz podpis na przeznaczonym do tego urządzeniu.

Jeżeli przy wypełnianiu wniosku podasz swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, zostaniesz powiadomiony o tym, że nowy paszport jest gotowy do odbioru. Przy odbiorze paszportu organ wydający będzie mógł potwierdzić Twoją tożsamość także na podstawie odcisku palca.

Dzięki nowym e-usługom sprawdzisz też:

 • swoje dane w Rejestrze Dokumentów Paszportowych,
 • czy paszport lub inny dokument paszportowy jest gotowy do odbioru,
 • ważność paszportu lub innego dokumentu paszportowego.

Osoby, które złożyły wniosek o paszport za granicą, będą też mogły potwierdzić odbiór paszportu lub innego dokumentu paszportowego, który dostarczył kurier.

Zgłoś online utratę paszportu!

Jeśli chcesz zgłosić utratę lub uszkodzenia paszportu albo innego dokumentu paszportowego, możesz to zrobić online w trzech prostych krokach:

 1. Zweryfikuj swoją tożsamość online. Możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.
 2. Wejdź na portal gov.pl w zakładkę „Usługi dla Obywatela”. Znajdź e-usługę „Zgłoś utratę lub uszkodzenie paszportu lub innego dokumentu paszportowego”.
 3. Kliknij „Wyślij zgłoszenie” i potwierdź za pomocą e-podpisu, profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8576773,Mniej-formalnosci-przy-uzyskaniu-paszportu.html/


mZUS- aplikacja mobilna ZUS

Aplikacja umożliwia szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ lub o świadczenie Dobry Start 300+ mogą to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej ZUS. Aplikacja nazywa się mZUS i można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store.

W aplikacji mZUS można:

 • w prosty sposób złożyć wniosek o świadczenia 500+ i 300+
 • sprawdzić status wysłanych wniosków i informacje o wypłacie świadczeń,
 • otrzymywać powiadomienia z ZUS – np. o nowym okresie świadczeniowym
 • odczytać  wiadomości, które pojawiły się na profilu na PUE ZUS.

To pierwsze funkcje, które w przyszłości będą rozbudowywane – np. o kolejne wnioski o świadczenia dla rodziny.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8587702,mZUS-pierwsza-aplikacja-mobilna-Zakladu-Ubezpieczen-Spolecznych.html

Skip to content