Przejdź do treści

Sierpień 2023

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

  • Ważne: Przedłużona została ważność orzeczeń o niepełnosprawności wydanych w okresie pandemii
  • Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • 2 sierpnia weszła w życie ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
  • 14 emerytura w 2023
  • Emerytura pomostowa
  • Montaż klimatyzacji w ramach ulgi rehabilitacyjnej
  • Korzystne zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych
  • Banki zwracają pokaźne kwoty kredytobiorcom hipotecznym
  • Z dniem 01.08.2023 obowiązuje zakaz handlu w niedzielę
  • Zmiany w ustawie o świadczeniu wspierającym


Ważne: Przedłużona została ważność orzeczeń o niepełnosprawności wydanych w okresie pandemii

,,Za sprawą przepisu orzeczenie, którego okres ważności upłynął do 31 grudnia 2020 r. zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r. Jeśli ważność orzeczenia upłynęła w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r. A jeśli upłynął w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie nowelizacji – zachowuje ważność do 30 września 2024 r. “Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”.

Chcesz wiedzieć więcej, sprawdź https://www.prawo.pl/samorzad/przedluzenie-waznosci-orzeczen-o-niepelnosprawnosci-a-procedura-odwolawcza,521433.html


Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Od 15.08.2023 nowe przepisy które weszły w życie umożliwiają podczas interwencji policji czy żandarmerii wojskowej a także sąd nałożyć na sprawcę przemocy natychmiastowy zakaz zbliżania się do swoich ofiar.

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://dziennikzachodni.pl/zmiany-w-prawie-od-sierpnia-2023-na-te-przepisy-musisz-uwazac-najbardziej-kogo-dotkna-najbardziej/ar/c1-17767517


2 sierpnia weszła w życie ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

,,Dzięki tej ustawie uczniowie klas czwartych szkół podstawowych otrzymają laptopy na własność, a nauczyciele będą mogli otrzymać bon o wartości 2500 zł na dofinansowanie zakupu laptopa.”

Chcesz wiedzieć więcej, sprawdź https://lscdn.pl/pl/informacje/lublin/14209,Ustawa-o-wsparciu-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-uczniow-klas-IV-szkol-podstawowy.html


14 emerytura w 2023

W niedzielę, 20 sierpnia na wiecu wyborczym w Paradyżu prezes PiS, Jarosław Kaczyński ogłosił, że wysokość 14. emerytury w 2023 będzie na poziomie 2200 zł netto.

,,Czternastka 2023 z urzędu przysługuje wszystkim seniorom. Tak naprawdę każdy emeryt ma prawo do otrzymania 14. emerytury, ale w praktyce nie każdy świadczenie dostatnie w pełnej kwocie. To przez działanie mechanizmu złotówka za złotówkę powyżej kwoty 2900 zł brutto.”

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/czternastka-2023-wyniesie-2200-zl-na-reke-kiedy-wyplata-14-emerytury-i-dla-kogo-2200-netto-tabela-aa-h6PG-NniE-ir8t.htmlh


Emerytura pomostowa

W dniu 16 sierpnia 2023 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla wygasający charakter tego świadczenia

,,Nowe rozwiązanie uprawnia do wcześniejszego o 5 lat przejścia na emeryturę. Kobieta musi mieć 55 lat, a mężczyzna 60 lat – zaznaczył Szwed. – Przez te 5 lat osoby pobierające emerytury pomostowe są w okresie przejściowym, następnie nabywają prawo do emerytury na ogólnych zasadach – dodał”.

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://tvn24.pl/biznes/dla-seniora/emerytura-pomostowa-dla-kogo-ile-wynosi-wiceminister-rodziny-stanislaw-szwed-wyjasnia-7299145


Montaż klimatyzacji w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną w 2022 r. na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

,,Według Krajowej Informacji Skarbowej, wydatki poniesione przez wnioskodawcę w 2022 r. na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na powyższe, podatnik może dokonać korekty zeznania rocznego PIT-37 za rok 2022 w celu odliczenia tych wydatków od dochodu”.

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://inforfk.pl/aktualnosci/9278232,Czy-wydatki-na-klimatyzacje-moga-byc-odliczone-w-ramach-ulgi-rehabilitacyjnej.html


Korzystne zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Kupując po raz pierwszy mieszkanie lub dom na rynku wtórnym nie zapłacimy podatku od czynności cywilnoprawnych jak było dotychczas.

,,Zwolnienie przysługuje, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich, w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało, żadne z tych praw ani udział w tych prawach.

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://inforfk.pl/aktualnosci/9277837,Korzystne-zmiany-w-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych.html


Banki zwracają pokaźne kwoty kredytobiorcom hipotecznym

Banki zwracają dodatkowe opłaty, wymuszane na kredytobiorcach w czasie oczekiwania przez nich na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

,,Nowe przepisy skończyły z bezzasadnym naliczaniem przez banki dodatkowego kosztu kredytu „za czekanie”. Takie opłaty, pobierane przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, były przedstawiane przez banki jako swego rodzaju nadzwyczajne „ubezpieczenie” ryzyka kredytowego. Tymczasem, w niemal w każdym przypadku zakładane przez banki ryzyko w rzeczywistości nie istniało”.

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://inforfk.pl/aktualnosci/9276159,Rok-dzialania-przepisow-wspierajacych-kredytobiorcow-banki-zwracaja-pokazne-kwoty.html/


Z dniem 01.08.2023 obowiązuje zakaz handlu w niedzielę

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 31lipca, od dnia 01.08.2023 obowiązuje zakaz handlu w niedzielę.

Sprawdź § 1 – § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – Dz.U. z 2023 r. poz. 1118


Zmiany w ustawie o świadczeniu wspierającym

zgodnie ze zmianami w ustawie, świadczenie będzie przysługiwać rodzicom a także innym opiekunom dzieci niepełnosprawnych w wieku do 18 lat, bez jakichkolwiek ograniczeń w podejmowaniu przez nich zatrudnienia.

,,Pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej”.

Zobacz więcej na https://inforfk.pl/aktualnosci/8988090,Zmiany-wprowadzane-przez-ustawe-o-swiadczeniu-wspierajacym.html

Skip to content