Przejdź do treści

Darmowe leki dla seniorów 60+, oraz dla dzieci i młodzieży do 18-tego roku życia

01 września weszła w życie ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 29 sierpnia 2023 r. nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z ustawą seniorzy w wieku 60+, a także dzieci i młodzież do 18 rż, mają zapewnioną refundację leków.

Wykaz wszystkich bezpłatnych leków dla seniorów 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18 rż można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia w wykazie refundowanych leków D1 dla dzieci i młodzieży, oraz D2 dla seniorów 60+.

Do przepisania bezpłatnych leków uprawniony jest lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), który posiada umowę z NFZ, lekarz ze specjalizacją, a także uprawniona pielęgniarka, która ma aktualną umowę z NFZ.

Prócz praktykujących lekarzy, prawo do przepisywania recept na bezpłatne leki dla siebie i najbliższej rodziny mają lekarze dowolnej specjalizacji niepraktykujący, którzy zachowali prawo do wystawiania recept.

Wystawiona przez lekarza recepta będzie ważna, jeżeli lekarz wpisze w miejsce kodu uprawnień dodatkowych symbol ,,S” dla seniora lub kod ,,DZ” dla dzieci i młodzieży.

Na liście bezpłatnych leków znajdą się leki, które wcześniej były częściowo refundowane,

natomiast wszystkie leki przepisane przez lekarza na 100% będą pełnopłatne.

Wszystkie recepty wydane przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, tj. przed 01.09.2023, nie dają prawa do bezpłatnych leków. Oznacza to, że trzeba będzie ponownie zwrócić się do lekarza, aby ten wystawił nową receptę.

Na bezpłatnej liście są leki stosowane min: w nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu oddechowego, układu pokarmowego, przeciwbólowe, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwzakaźne, przeciwbakteryjne, okulistyczne, leki antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, a także szczepionki.

Aktualny wykaz  bezpłatnych leków znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Skip to content