Przejdź do treści

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.(art. 156 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Aby skutecznie odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, musimy uzyskać zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego.

Oznacza to, że po odrzuceniu spadku przez samego rodzica, musi on jak najszybciej wystąpić do sądu rejonowego (wydziału rodzinnego) w miejscu zamieszkania małoletniego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

Procedura wydania zgody na odrzucenie spadku podyktowana jest dobrem małoletniego po to, aby nie zostało ono podstępnie pozbawione prawa do majątku po spadkodawcy. Składając wniosek, rodzice muszą uprawdopodobnić, że przedmiotem spadku są długi, które przekraczają wartość ewentualnie nabytego przez dziecko spadku.

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawców (rodziców małoletniego) tj. imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania. Ponadto do wniosku musimy dołączyć akt urodzenia małoletniego dziecka, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica oraz odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek.

We wniosku należy wykazać, z jakich przyczyn rodzice chcą odrzucić spadek. Konieczne jest przedłożenie dowodów potwierdzających długi spadkodawcy.

Opłata od wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w sądzie wynosi 100 zł za każde małoletnie dziecko. Pamiętać należy, że uzyskanie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego nie jest tożsame z właściwym jego odrzuceniem. Żeby spadek skutecznie odrzucić, należy – po otrzymaniu zgody sądu rodzinnego – złożyć wniosek do sądu rejonowego (wydziału cywilnego) o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka można złożyć także na podstawie zgody sądu rodzinnego przed notariuszem.

Pamiętać należy o tym, że sąd rodzinny nie wysyła postanowienia o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku, trzeba zatem po zakończonej sprawie przed sądem rodzinnym złożyć w sekretariacie wniosek o wydanie postanowienia wyrażającego zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Postanowienie  uprawomocni  się w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. 

Po jego uzyskaniu należy niezwłocznie złożyć wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego do wydziału cywilnego Sądu Rejonowego, lub udać się z postanowieniem do notariusza, w celu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Cena przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku u notariusza wynosi 50,00 zł netto od osoby, zgodnie z §8 pkt 9) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku  (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564),  w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do powyższych kosztów należy doliczyć opłaty takie jak koszt wypisów 6,00 zł netto od strony oraz podatek VAT.

Ważne, aby nie przekroczyć 6 miesięcznego terminu, który mamy na odrzucenie spadku, licząc od dnia, w którym sami spadek odrzuciliśmy.

Dołączony dokument: Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniej

Skip to content