Przejdź do treści

Październik 2023

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

  • Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z FA
  • Wspólne z dzieckiem rozliczenie PIT
  • Przejęcie prawa do działki ROD po śmierci działkowca
  • Zmniejszenie podatku od garażu i miejsca postojowego
  • Zaostrzone kary za przestępstwa
  • Jakie środki zgromadzone w ZUS są dziedziczone
  • Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców


Od 1.10.2023 r. kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1209 zł.

,,Wcześniej obowiązywało kryterium w wysokości 900 zł.  Zgodnie z przepisami kryterium dochodowe podlega co 3 lata zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem tym jest procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za prac”

Chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj: https://www.infor.pl/prawo/alimenty/fundusz-alimentacyjny/6327898,alimenty-z-funduszu-komu-przysluguja-po-zmianach.html


Wspólnie rozliczenie PIT rodziców z dzieckiem.

Kwota limitu jaką może zarobić małoletni aby rodzic mógł się z nim wspólnie rozliczyć,  to 12-krotność renty socjalnej i wynosi 16.061.28 zł

,,Aby doliczyć dochody dziecka do deklaracji rodzica, rodzice muszą wypełnić i złożyć formularz PIT/M. W przypadku doliczenia, rodzice składają PIT-36 zamiast PIT-37. Jeśli rodzice rozliczają się odrębnie, dochody małoletniego są dzielone na połowę między nimi. W sytuacji rozwodu czy separacji, sposób doliczenia dochodów zależy od orzeczenia o władzy rodzicielskiej.”

Chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/6342337,wspolne-rozliczenie-z-dzieckiem-do-jakiego-wieku.html


Kto i na jakich zasadach, może przejąć działkę ROD po śmierci działkowca.

Roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje współmałżonkowi w terminie 6 m-cy od dnia śmierci małżonka lub innym osobom bliskim tj. zstępnym, wstępnym, rodzeństwu, dzieci rodzeństwa, osobom pozostającym z działkowcem w stosunku przysposobienia. Na złożenie oświadczenia o  nabycie  prawa do działki mają 3 miesiące od dnia jego powstania

,,Rozważania o skutkach śmierci działkowca należy rozpocząć pod podkreślenia, że rodzinne ogrody działkowe co do zasady „wyjęte” są spod ogólnych zasad dziedziczenia, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. O tym, kto może przejąć działkę i na jakich zasadach decydują przepisy ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1073)”

Chcesz wiedzieć więcej ,przeczytaj: https://www.infor.pl/prawo/spadki/zasady-dziedziczenia/6343088,odziedziczenie-dzialki-rod.html#Smierc-dzialkowca


Podatek od garażu i miejsca postojowego w blokach i budynkach wielorodzinnych, zostanie pomniejszony od obecnego podatku 10 krotnie.

Obecnie garaże i miejsca parkingowe przypisane są do mieszkania i opodatkowane różnymi stawkami podatku od nieruchomości. Garaże i miejsca postojowe traktowane są obecnie jako obiekty niemieszkalne, dlatego ich stawka wynosi obecnie 9.71 zł za/ m2

,,Trzeba podkreślić, że jest to kolejne zadanie, które TK wyznaczył ustawodawcy w zakresie reformy podatku od nieruchomości. W poprzednim wyroku z 4 lipca 2023 r. nakazano wprowadzenie nowych definicji budynku i budowli. W wyroku z 18 października nakazano natomiast wprowadzenie nowych przepisów regulujących stawki podatku od nieruchomości. Oznacza to, że od 2025 roku będziemy mieli w Polsce nowy podatek od nieruchomości, którego wiele najważniejszych elementów będzie musiało ulec zmianie – dodaje ekspert Deloitte.”

Chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj: https://nieruchomosci.infor.pl/wiadomosci/6341480,swietna-wiadomosc-dla-mieszkancow-blokow-i-budynkow-wielorodzinnych-podatek-od-garazu-i-miejsca-postojowego-bedzie-10-razy-nizszy-niz-obecnie.html


Od października 2023 zaostrzone zostały kary za przestępstwa.

W związku z wejściem w życie Ustawy z 07.07.2022. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zaostrzające przewidziane w kodeksie kary.

,,Nastąpi m.in. likwidacja kary 25 lat więzienia i podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat. Jednocześnie zostanie wprowadzona kara bezwzględnego dożywocia – czyli bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie warunkowe. Z 3 lat do 10 lat pozbawienia wolności wzrośnie zagrożenie karą za szantaż. Nietrzeźwym kierowcom odbierane będą ich samochody. Już wcześniej znacznie podwyższono kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Za fałszowanie faktur można pójść na 25 lat do więzienia, czyli na tyle ile grozi m.in. za wszczęcie wojny, czy zabójstwo.”

Chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6301743,zaostrzone-kar-za-przestepstwa-juz-w-pazdzierniku-bezwzgledne-dozywoc.html


Jakie środki zgromadzone w ZUS mogą być dziedziczone

Tylko ta część składek przekazywanych do II filaru systemu emerytalnego, czyli na konto emerytalne w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz na tzw. subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podlega dziedziczeniu, natomiast nie podlegają dziedziczeniu środki zgromadzone na głównym koncie ZUS .

,,Wypłata nie następuje jednak z tzw. automatu po śmierci osoby ubezpieczonej – przestrzega Iwona Kowalska- Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Żeby pieniądze od nas dostać – trzeba złożyć w ZUS wniosek. Od razu wyjaśniam, że prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił ale urodził się po 1968 r. Jeśli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia – środki wchodzą w skład masy spadkowej – dodaje.”

Chcesz wiedzieć więcej, czytaj: https://www.infor.pl/prawo/spadki/zasady-dziedziczenia/6286397,dziedziczenie-srodkow-zgromadzonych-w-zus-czy-to-mozliwe.html


Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec swoich rodziców

Obowiązek alimentacyjny dzieci na rzecz rodziców uzależniony jest od sytuacji materialno-finansowej oraz ich stanu zdrowia. Oznacza to że, rodzice pozostaje w niedostatku, natomiast  dzieci są   niezależne, ustabilizowane finansowo, a ich sytuacja materialna jest zdecydowanie korzystniejsza niż rodziców.

,,Mowa tu o sytuacji gdy rodzice nie są w stanie zaspokoić swych usprawiedliwionych życiowych potrzeb własnymi siłami. W szczególności przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy rodzice otrzymują świadczenia emerytalne albo rentowe w niewielkiej wysokości i nie są w stanie pokryć kosztów zakupu pożywienia, leków czy opłacenia rachunków. Niedostatek może wynikać ze złego stanu zdrowia rodziców, do którego nie doprowadzili samodzielnie, np. popadając w uzależnienie od alkoholu i odmawiając leczenia”.

Chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj: https://www.infor.pl/prawo/alimenty/inne-alimenty/5753189,alimenty-na-rodzica-kiedy-dziecko-powinno-je-placic-adwokat-wyjasnia.html

Skip to content