Przejdź do treści

Listopad 2023

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

  • Zastrzeżenie numeru PESEL,
  • Zmiany w prawie spadkowym,
  • Usługi sąsiedzkie, nowa forma świadczenia pomocy społecznej,
  • Usługa krótkoterminowego pobytu w DPS,
  • Dziedziczenie pieniędzy z subkonta zmarłego emeryta,
  • Świadczenia dla ojca wychowującego dziecko.


Zastrzeżenie numeru PESEL

Już w listopadzie każdy będzie mógł zastrzec numer PESEL i tym samym ochronić się przed skutkami kradzieży swojej tożsamości.

Oznacza to, że dane w rejestrze zastrzeżeń, które będą tam zawarte i będą dotyczyć tego, że ktoś nie życzy sobie, by korzystać z jego numeru PESEL np. do zawierania umów w banku, u notariusza, czy w firmie telekomunikacyjnej będzie mógł taką deklarację złożyć, a ona będzie mogła być respektowana przez wszystkie podmioty, które do tego czasu z tym rejestrem się zintegrują

Chcesz wiedzieć więcej /przeczytaj – źródło: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6369823,zastrzezenie-numeru-pesel-juz-teraz-integracja-bankow-notariuszy-i-innych-instytucji-do-czerwca-2024-roku.html


Zmiany w prawie spadkowym

Od 15 listopada weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która w głównej mierze chroni małoletnich spadkobierców.

„Od 15 listopada 2023 roku procedura stanie się prostsza. Wystarczy, że rodzic złoży oświadczenie przed notariuszem lub w sądzie, bez uprzedniej zgody sądu opiekuńczego. Będzie to możliwe pod warunkiem, że dziecko zostało powołane do spadku na skutek wcześniejszego odrzucenia spadku przez innego rodzica, a drugi rodzic wyrazi zgodę na dokonanie ww. czynności”

Chcesz wiedzieć więcej /przeczytaj – źródło: https://www.infor.pl/prawo/spadki/zasady-dziedziczenia/6355067,co-sie-zmieni-w-prawie-spadkowym-oto-najwazniejsze-przepisy.html.


Usługi sąsiedzkie, nowa forma świadczenia pomocy społecznej od 01.11.2023

Nowa forma wsparcia dla osób starszych, które ze względu na wiek i stan zdrowia potrzebują wsparcia w prostych czynnościach dnia codziennego.

„Wiceminister rodziny Stanisław Szwed wyjaśnia, że usługi sąsiedzkie to wsparcie skierowane przede wszystkim do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych – i nie mogą go otrzymać. „Przepisy umożliwiają jednak gminie rozszerzenie katalogu osób, które będą mogły otrzymać wsparcie. Z pomocy będą mogły więc skorzystać także te osoby, których rodzina, w tym wspólnie niezamieszkujący małżonek, zstępni i wstępni, nie mogą zaoferować takiego wsparcia” – zaznacza wiceszef MriPS.

Chcesz wiedzieć więcej /przeczytaj – źródło: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6353891,uslugi-sasiedzkie-1-listopada-ruszy-nowa-forma-swiadczenia-pomocy-spo.html.


Usługa krótkoterminowego pobytu w domu pomocy społecznej wchodzi w życie 01.11.2023

Z krótkoterminowego pobytu w domu pomocy społecznej będzie można skorzystać w sytuacji na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwej opieki przez opiekuna nad osobą niepełnosprawną.

„Usługi wsparcia krótkoterminowego mogą być świadczone w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędącym mieszkańcami domu pomocy społecznej”.

Chcesz wiedzieć więcej /przeczytaj – źródło: https://www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/u/6347167,uslugi-wsparcia-krotkoterminowego.html


Dziedziczenie środków zgromadzonych przez emeryta na subkoncie w ZUS

Jeżeli nasz bliski pobierał emeryturę z ZUS krócej niż 3 lata, to w razie jego śmierci członkom rodziny należy się gwarantowana wypłata z jego subkonta.

,,Przepisy emerytalne przewidują swego rodzaju okres gwarancyjny dla dziedziczenia środków z subkonta ZUS. Wynosi on 3 lata. Oznacza to, że jeżeli od przyznania pierwszej emerytury do dnia śmierci emeryta nie upłynęło więcej czasu niż 3 lata, wskazana
w przepisach część środków z subkonta ZUS ma trafić do uposażonych lub spadkobierców”.

Chcesz wiedzieć więcej /przeczytaj – źródło: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6338690,sprawdz-czy-zus-nie-trzyma-pieniedzy-ktore-naleza-sie-po-zmarlym-emerycie-to-wyplata-gwarantowana.html


Na jakie świadczenia może liczyć ojciec wychowujący dziecko?

W kwietniu 2023 zmieniły się przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich w tym także urlopu ojcowskiego. Obecnie ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 m-ca życia, a w przypadku przysposobienia dziecka do 12 m-cy od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu nie dłużej niż do 14 roku życia

„Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Co ważne, dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeśli ubezpieczona mama wykorzystała urlop rodzicielski w maksymalnym wymiarze, np. 32. lub 34. tygodni, to pozostałe 9 tygodni może wykorzystać już tylko drugi rodzic”.

Chcesz wiedzieć więcej /przeczytaj –źródło: https://www.infor.pl/prawo/zasilki/wyplata-zasilkow/6388038,swiadczenia-dla-ojca-opiekujacego-sie-dzieckiem-nawet-61-tygodni-woln.html

Skip to content