Przejdź do treści

Grudzień 2023

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

  • substancje psychotropowe wyłącznie w formie e-recepty
  • uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego podstawą do uznania za niegodnego dziedziczenia
  • dodatkowe świadczenie dla rodziców chcących pójść do pracy w 2024
  • renta wdowia
  • dodatek osłonowy


Od 1 grudnia 2023 substancje psychotropowe wyłącznie w formie e-recepty.

Lekarz wystawi e-receptę na środki psychotropowe wyłącznie wtedy, gdy od ostatniego badania pacjenta nie minęły 3 m-ce.

„Od 1 listopada 2023 r. recepty na środki odurzające lub substancje psychotropowe mogły być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej. Pacjent, który otrzymał taką receptę, miał 30 dni na jej wykupienie. Jeśli lekarz wystawił omyłkowo receptę papierową po 1 listopada, pacjent nie mógł jej wykupić” – informuje Ministerstwo Zdrowia. Należy pamiętać, iż żadna recepta na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, nie może być wystawiona z odroczonym terminem jej realizacji, czyli „od dnia”.

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj: https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/nowosci/6396376,recepty-na-leki-psychotropowe-zmiany-od-1-grudnia-2023-r.html


Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, podstawą do uznania za niegodnego dziedziczenia

Dotyczy to tylko przypadków, gdy obowiązek alimentacyjny został określony orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem lub inną umową.

,,Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia, jeżeli min:

,,Uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową; uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.”

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj: https://www.infor.pl/prawo/alimenty/egzekucja-alimentow/6403776,czy-alimenciarz-moze-byc-niegodnym-dziedziczenia.html


Dodatkowe świadczenie dla rodziców chcących pójść do pracy już w 2024 r.

,,Program „Aktywny rodzic”, to dodatkowe świadczenie dla rodziców chcących pójść do pracy i zostawić dziecko pod opieką. Tacy rodzice będą mieli wybór – czy zostawić dziecko pod opieką np. członka rodziny, czy też zostawić je w odpowiednim miejscu opieki. W ramach programu powstać ma ok. 50 tys. miejsc w żłobkach”

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6419230,dodatkowe-swiadczenie-dla-rodzicow-chcacych-pojsc-do-pracy-juz-w-2024.html/


W 2024 r. renta wdowia do 10 000 zł? Taki limit dla łączenia emerytur i rent w Sejmie

Sejm przyjął do prac obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

,,Z wypowiedzi przedstawicieli rządu D. Tuska wynika, że renta wdowia nie zostanie wprowadzona w pełnej wysokości w 2024 r. Zajmie to kilka lat. Czy obroni się maksymalny limit 10 000 zł dla tego świadczenia? Pełne wdrożenie wdowiej renty zajmie niestety kilka lat.

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj: https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/6420777,czy-uda-sie-obronic-limit-10-000-zl-dla-renty-wdowiej-rzad-informuje-ze-wdrozenie-renty-zajmie-niestety-kilka-lat.html


Dodatek osłonowy

Jest to świadczenie które ma pomóc przetrwać koszty inflacji.

Co ważne, trzynasta i czternasta pensja nie wchodzi do ustalonych limitów 1500 zł i 2000 zł

,,Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.”

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj: https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/6404128,dodatek-oslonowy-od-2288-zl-do-82225-zl-wnioski-od-1-stycznia-do-30-kwietnia-2024-r-takze-przez-internet.html

Skip to content