Przejdź do treści

PUE ZUS – jakie daje korzyści?

Z poprzedniego artykułu (PROFIL ZAUFANY – jak założyć, jakie daje korzyści?) już wiesz, że jeśli masz numer PESEL – możesz założyć PROFIL ZAUFANY. Jest on bezpłatnym narzędziem, pozostaje ważny 3 lata od momentu rejestracji, po tym okresie możesz przedłużać jego ważność. Profil zaufany może być wykorzystany do zalogowania się i korzystania z ważnej platformy – PUE ZUS, czyli Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki PUE ZUS może złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) bez wychodzenia z domu. Możesz sprawdź sprawdzić, czy twój pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń itd. Pamiętaj, że wiele spraw możesz załatwić przez Internet.

CO UMOŻLIWI CI KONTO NA PUE ZUS

 • przejrzenie danych zgromadzonych w ZUS;
 • przekazanie dokumentów ubezpieczeniowych;
 • składanie wniosków i otrzymywanie na nie odpowiedzi;
 • zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS;
 • umawianie się na wizyty w jednostce ZUS.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM:

 1. osoby ubezpieczonej (na przykład pracownicy, zleceniobiorcy),
 2. płatników składek (na przykład: pracodawcy, osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą),
 3. świadczeniobiorców (na przykład emeryci i renciści),
 4. lekarzy,
 5. komorników;

Płatnik składek to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

CO ZYSKUJE PRACODAWCA?

 • sprawdzianie stanu bieżących rozliczeń;
 • sprawdzenie informacji o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń;
 • dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) swoich pracowników;
 • złożenie wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek;
 • wypełnienie i wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych przez bezpłatną aplikację ePłatnik (jeśli zgłasza do ubezpieczeń do 100 osób);
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia A1 (zaświadczenie, które potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce.
 • złożenie wniosku o wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.

CO MOŻE LEKARZ?

 • wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz niektóre wnioski, np. wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS;
 • pobrać bezpłatny certyfikat z ZUS do podpisywania e-ZLA oraz np. e-recept.

Z tej zakładki korzysta również asystent medyczny, którego lekarz upoważni do wystawiania w jego imieniu zwolnień.

CO MOŻE KOMORNIK?

 • uzyskać niezbędne dane do prowadzonych przez ciebie spraw komorniczych;
 • złożyć wniosek o udzielnie informacji o ubezpieczonych bądź płatnikach, wobec których prowadzisz egzekucję.

Źródła: https://www.gov.pl/web/gov/platforma-uslug-elektronicznych-zakladu-ubezpieczen-spolecznych

Skip to content