Przejdź do treści

Marzec 2024

Marcowe zmiany w prawie:

  1. Bon senioralny w ramach tzw. srebrnej gospodarki – pomoc dla seniorów powoli staje się faktem;
  2. Od 1 kwietnia koniec z obowiązkowymi pracami domowymi;
  3. mObywatel 2.0 – legitymacje potwierdzające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz położnej już dostępne.
  4. Odejście od obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego? Ministerstwo planuje nowelizację przepisów Kodeksu karnego, które weszły w życie dnia 14 marca 2024 r.
  5. 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe – pamiętaj o tych datach!


1.    Bon senioralny w ramach tzw. srebrnej gospodarki – pomoc dla seniorów powoli staje się faktem.

System wsparcia osób starszych czeka w najbliższym czasie prawdziwa rewolucja. Rząd szacuje, że konieczne będzie przeszkolenie co najmniej 25 000 opiekunów.

„Zgodnie z obecnymi założeniami programu usługi świadczone w ramach bonu senioralnego mają być przyznawane w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego: zaspokojenia codziennych potrzeb, pomocy w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej i zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Bo nie będzie przysługiwał na usługi o charakterze medycznym. Program będzie kierowany do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin, a maksymalna wartość bonu wyniesie 2150 zł (połowę minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.)”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/prawa-seniora/opieka-nad-seniorem/6565057,bon-senioralny-system-wsparcia-osob-starszych-wychodzi-z-szarej-stref.html


2.    Od 1 kwietnia koniec z obowiązkowymi pracami domowymi

Uczniowie mogą mieć powody do zadowolenia. Od kwietnia będzie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji dotycząca prac domowych. Uczniowie najmłodszych klas będą wykonywać w domu jedynie ćwiczenia wspierające naukę pisania. W przypadku starszych dzieci – prace domowe będą nieobowiązkowe.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/edukacja/6565033,brak-prac-domowych-stal-sie-faktem-od-kwietnia-nieobowiazkowe-w-szkol.html


3.    mObywatel 2.0 – legitymacje potwierdzające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz położnej już dostępne.

To już kolejna grupa zawodowa, która może potwierdzać swoje uprawnienia przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel. Funkcjonalność aplikacji sukcesywnie się poszerza.

„Aby skorzystać z elektronicznego Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej, należy zalogować się do aplikacji mObywatel 2.0, potwierdzić tożsamość za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu, dodać pierwszy dokument, mDowód lub Diia.pl, a także być wpisanym przez okręgową radę pielęgniarek i położnych do okręgowego rejestru pielęgniarek / położnych”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6564895,zmiany-w-mobywatelu-beda-dostepne-nowe-dokumenty.html


4.    Odejście od obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego? Ministerstwo planuje nowelizację przepisów Kodeksu karnego, które weszły w życie dnia 14 marca 2024 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce odejść od obowiązkowego przepadku samochodu przewidzianego w przepisach Kodeksu Karnego w brzmieniu obowiązującym od kilku dni. Zmiana budzi wiele wątpliwości konstytucyjnych.

„Sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu, ale nie będzie miał takiego obowiązku. Jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie będzie niemożliwe lub niecelowe, albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, sąd będzie mógł zamiast przepadku, orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/odpowiedzialnosc-karna/6564877,przepadek-konfiskata-samochodu-w-2024-roku-wyjasnienia-ministerstwa-sprawiedliwosci-i-zapowiedz-kolejnych-zmian.html


5.    7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe – pamiętaj o tych datach!

Tydzień po świętach wielkanocnych czekają nas kolejne wybory. Tym razem będziemy wybierać m.in. włodarzy miast, powiatów i gmin oraz członków lokalnych rad i sejmików.

„Wybory samorządowe w 2024 roku odbywają się według ściśle określonego terminarza. Swój głos w wyborach będzie można oddać w niedzielę 7 kwietnia w godz. 7:00 ‑ 21:00”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/wybory/samorzadowe/6565743,wybory-samorzadowe-2024-terminarz.html

Skip to content