Przejdź do treści

Kwiecień 2024

Kwietniowe zmiany w prawie:

  1. Masz psa? Pamiętaj o zapłacie podatku.
  2. Szansa na wyższy zasiłek pogrzebowy jeszcze 2024 roku – projekt przepisów trafił do konsultacji.
  3. Wideotestament? Nadchodzą zmiany w prawie spadkowym.
  4. Możesz zyskać 100,00 zł. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i dziecko w zerówce.
  5. ZUS od wszystkich umów zleceń już od 1 stycznia 2025 roku.

1.    Masz psa? Pamiętaj o zapłacie podatku.

Każdy, kto posiada psiego pupila powinien sprawdzić, czy lokalne przepisy nie nakładają na niego obowiązku uiszczenia podatku od posiadania psa. Nie jest on obowiązkowy, ale wiele gmin nakłada na swoich mieszkańców konieczność zapłaty takiej daniny

„Co do zasady podatek od psa należy uiścić w terminie do końca kwietnia danego roku, warto jednak mieć na uwadze, że w praktyce o dokładnym terminie zapłaty tej daniny decyduje dana gmina. W związku z tym należy zorientować się jaki konkretnie termin obowiązuje na terenie gminy podatnika”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6587146,podatek-od-posiadania-psa-w-2024-roku-zostalo-malo-czasu-na-zaplacen.html


2.    Szansa na wyższy zasiłek pogrzebowy jeszcze 2024 roku – projekt przepisów trafił do konsultacji

Postulowana i oczekiwana od wielu lat podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000,00 zł. powoli staje się rzeczywistością. Obietnica wyborcza zostanie spełniona jeszcze w tym roku?

„W dniu 29 stycznia 2024 r. wiceminister Sebastian Gajewski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) poinformował na konferencji prasowej, że zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony dokładnie do 7000 zł. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS został już przekazany do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6589494,podwyzka-zasilku-pogrzebowego-do-7000-zl-juz-pewna-czy-jeszcze-w-2024-roku.html


3.    Wideotestament? Nadchodzą zmiany w prawie spadkowym.

Prawo musi nadążać za zmianą stylu życia. Czeka nas ciekawa zmiana w pawie spadkowym – wprowadzenie testamentu w formie audiowizualnej i zmiany w testamentach szczególnych.

„Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w prawie spadkowym. Zmiany te obejmują m.in. przesłanki sporządzenia testamentu ustnego, uregulowanie testamentu wojskowego w Kodeksie cywilnym oraz rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą być świadkami testamentu”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/spadki/postepowanie-spadkowe/6584946,zmiany-w-prawie-spadkowym-komunikat-ministerstwa-sprawiedliwosci.html


4.    Możesz zyskać 100,00 zł. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i dziecko w zerówce.

Nie wszyscy beneficjenci zasiłku rodzinnego wiedzą, iż z faktu uprawnienia do jego otrzymywania wynikają dodatkowe korzyści.

„Oprócz programu Dobry Start, który przewiduje wypłatę dla rodziców wszystkich dzieci rozpoczynających rok szkolny 300 zł, przepisy prawa przewidują także dodatek 100 zł.”

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/6584797,dodatek-100-zl-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-takze-w-zerowkach.html


5.    ZUS od wszystkich umów zleceń już od 1 stycznia 2025 roku

Plan, by ozusować wszystkie umowy zlecenia był rozważany od lat. Zmiany, które mają nadejść, spowodują, że zleceniobiorcy otrzymają mniej środków, jednak więcej odłożą na przyszłą emeryturę.

„Obecnie składki na ubezpieczenia społeczne trzeba płacić tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wszystko, co powyżej tej kwoty, jest de facto wolne od składek odprowadzanych do ZUS”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/praca/formy-zatrudnienia/6583156,zmiana-ktora-wplynie-na-miliony-polakow-zus-od-umowzlecen-data-ref.html

Skip to content