Przejdź do treści

Portal Informacyjny Sądów

Wiesz już, czym jest Profil zaufany, PUE ZUS oraz dlaczego warto mieć w swoim telefonie aplikację mObywatel 2.0. Kolejnym narzędziem ułatwiającym załatwianie i podgląd swoich spraw, które toczą się z Twoim udziałem w sądzie powszechnym jest Portal Informacyjny Sądów.  Dzięki Profilowi Zaufanemu szybko i sprawnie zarejestrujesz się w portalu.

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych to system umożliwiający dostęp uprawnionym lub upoważnionym podmiotom do informacji o sprawach toczących się przed sądami powszechnymi za pośrednictwem Internetu oraz służący do dokonywania doręczeń elektronicznych wobec niektórych grup zawodowych w sprawach cywilnych i karnych (przede wszystkim adwokaci i radcowie prawni).

Warunki techniczne korzystania z Portalu Informacyjnego:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji lub aplikacja dostawców trzecich korzystająca z interfejsu programistycznego aplikacji (API) portalu informacyjnego;
  3. posiadanie adresu poczty elektronicznej;
  4. posiadanie telefonu z możliwością odbierania wiadomości tekstowych (SMS) lub z uruchomioną aplikacją generującą kody TOTP (Time-based one-time password).

Wejdź na stronę: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login, zarejestruj się i zweryfikuj swoją tożsamość dzięki Profilowi Zaufanemu lub ePUAP. Jeśli nie korzystasz choć jednej z tych usług i nie chcesz z nich korzystać, możesz potwierdzić swoją tożsamość osobiście.

Weryfikacja przez osobiste stawiennictwo w Punkcie Informacyjnym jednego z sądów z apelacji do której kierowany był wniosek o rejestrację konta – np. Sądu Rejonowego przed którym toczy się sprawa, w której bierzesz udział. W czasie weryfikacji należy pracownikowi Punktu Informacyjnego okazać dokument tożsamości podany przy składaniu wniosku.

Realizując procedurę weryfikacji użytkownika, pracownik Punktu Informacyjnego dokonuje weryfikacji zgodności złożonego wniosku z dokumentami przedstawionymi przez użytkownika i w przypadku zgodności danych aktywuje konto oraz przekazuje użytkownikowi dane (login i hasło) umożliwiające korzystanie z systemu

Co zyskasz?

Dzięki portalowi:

  • będzie mieć bieżący dostęp do spraw sądowych, w których bierzesz udział;
  • otrzymasz powiadomienie o zmianie w sprawie – wydaniu postanowień, zarządzeń, złożeniu pisma do sądu np. przez innych uczestników, wysłaniu pisma przez sąd, wyznaczeniu terminu rozprawy;
  • będziesz miał podgląd treści dokumentów tworzonych przez sąd w Twojej sprawie.

Wszystkie te usługi są dostępne przez Internet, więc możesz z nich korzystać, kiedy chcesz i gdzie chcesz.

Na stronie https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/help znajdziesz szczegółowe przewodniki po rejestracji w systemie, sposobach uzyskania dostępu do spraw i wiele innych wskazówek.

Źródła: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/help

Skip to content