Przejdź do treści

Maj 2024

Majowe zmiany w prawie:

  1. Zmiany w alimentach z Funduszu Alimentacyjnego.
  2. Kryterium dochodowe dla m.in. zasiłku rodzinnego bez mian do 2027 roku?
  3. Renta wdowia – kto skorzysta?
  4. Wybory do Parlamentu Europejskiego – ważne terminy.
  5. Jeden miesiąc bez składek ZUS w roku dla przedsiębiorców – ustawa czeka na podpis Prezydenta

1. Zmiany w alimentach z Funduszu Alimentacyjnego

Na tę zmianę czekało wielu rodziców otrzymujących alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Do 1000.00 zł wzrośnie kwota maksymalna świadczenia. Zmiany mają obowiązywać od października 2024 r.

„Rodzice mają powody do radości – po raz pierwszy od 2008 r. wzrośnie wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nie da się ukryć, że powinno to mieć miejsce już dawno temu. Nikt nie ma chyba wątpliwości co do tego, że koszty utrzymania dziecka w ostatnich latach gwałtownie wzrosły”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/alimenty/alimenty-na-dziecko/6595762,1000-zl-alimentow-dla-kazdego-uprawnionego-dziecka.html


2. Kryterium dochodowe dla m.in. zasiłku rodzinnego bez mian do 2027 roku?

Świadczenia rodzinne to jedna z wielu form wsparcia dla rodzin z dziećmi. Kryterium dochodowe na poziomie 674 zł. (lub 764 zł.) ma zostać utrzymane na następne lata, co ograniczy dostęp do tego typu świadczeń.

„(…) Rada Ministrów przekazała do Rady Dialogu Społecznego propozycję, która zakłada utrzymanie obecnego poziomu zarówno progów dochodowych, jak i wszystkich kwot świadczeń rodzinnych na kolejne trzy lata, czyli na okres od 1 listopada 2024 r. do 30 października 2027 r. Konsekwencją tego będzie to, że mniejsza ilość osób otrzyma zasiłki na dzieci. Uzasadniając swoją decyzję Rada Ministrów wskazała, że funkcjonuje przecież świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus, które przysługuje na każde dziecko w rodzinie, niezależnie od kryterium dochodowego. Jego wysokość wzrosła od stycznia 2024 r. z 500 zł do 800 zł. Dodatkowo rodzice otrzymują też tzw. 300 plus, czyli świadczenie na wyprawkę szkolną. Od października 2024 r. pojawi się też szereg świadczeń z programu „Aktywny Rodzic”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/dziecko-i-finanse/6611217,674-zl-to-kryterium-dochodowe-zostanie-utrzymane-do-2027-r-rada-min.html


3. Renta wdowia – kto skorzysta?

Postulowane od lat uregulowanie uprawnienia małżonka, którego żona lub mąż zmarli, do renty wdowiej ma szansę na legislacyjny finał.

„Zgodnie z projektowanymi zmianami, w przypadku śmierci współmałżonka wdowa lub wdowiec inaczej niż obecnie, w przypadku renty rodzinnej, będą mogli zachować przysługujące im świadczenie (emeryturę, rentę) i powiększyć je o 50% przysługującej im renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku albo pobierać rentę rodzinną i zachować 50% swojego świadczenia – w zależności od tego, które z rozwiązań będzie korzystniejsze. Na rentę wdowią będzie się więc składało świadczenie przysługujące osobie uprawnionej i renta rodzinna. Co ważne, maksymalna kwota pobieranych przez taką osobę świadczeń nie będzie mogła przekroczyć trzykrotnej wartości przeciętnej emerytury.”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/renty/wysokosc-renty/6499897,rente-wdowia-dostanie-nie-tylko-wdowa.html


4. Wybory do Parlamentu Europejskiego – ważne terminy

Już w drugą niedzielę czerwca czekają nas kolejne wybory. Tym razem zdecydujemy o tym, kto będzie reprezentował nasz kraj na arenie Unii Europejskiej. W związku z tym, warto przypomnieć kilka ważnych terminów – jeden mija już 27 maja!

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/wybory/wybory-do-parlamentu-europejskiego/6611407,wybory-do-europarlamentu-w-2024-r-jak-glosowac.html


5. Jeden miesiąc bez składek ZUS w roku dla przedsiębiorców – ustawa czeka na podpis Prezydenta

Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników, którzy spełniają odpowiednie  kryterium dochodowe, będą mogli skorzystać z jednomiesięcznych wakacji od składek ZUS.

„Aby skorzystać z wakacji przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, objęci ubezpieczeniem społecznym, którzy zatrudniają do 10 osób (licząc z przedsiębiorcą włącznie) i których przychody roczne nie przekroczyły w ciągu ostatnich dwóch lat 2 mln euro”.

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj źródło: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6613321,wakacje-skladkowe-bez-poprawek-jeszcze-tylko-podpis-prezydenta-rp.html

Skip to content