Przejdź do treści

Zmiana w przepisach drogowych i nowy taryfikator mandatów karnych

temat stycznia 2022

W dniu 1.01.2022 weszła w życie nowelizacje aktów prawnych m.in. Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń, co oznacza zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz dotkliwe zmiany w wysokościach grzywien, jakie mogą zostać nałożone za wykroczenia drogowe.

Należy wskazać, iż zmiany te były podyktowane poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również skuteczniejszą egzekucją nakładanych grzywien, co umożliwia finansowe wspieranie ofiar przestępstw drogowych.

Wcześniej górna granica kary w kodeksie wykroczeń za wykroczenie drogowe wynosiła 5.000 zł obecnie została podniesiona kwoty 30.000.00 zł., natomiast grzywna w postaci mandatu wzrosła do kwoty 5.000.00 zł., a w przypadku zbiegu wykroczeń nawet do 6.000.00 zł.

W przypadku uszkodzenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, którego leczenie trwa do 7 dni, na sprawcę zostanie nałożona kara grzywny nie mniejsza niż 1.500 zł. Kara ta zostanie także nałożona w przypadku uszkodzenia mienia poszkodowanego.

Zgodnie z nowymi przepisami – za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym bezpieczeństwa pieszego nałożony może zostać mandat w wysokości od 1500 – do 3000 zł.

Za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy mandat karny wzrośnie do kwoty 500 zł.

Kierowca, który będzie prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będzie podlegał karze aresztu albo grzywny nie mniejszej niż 2.500 zł.

Nowe wysokości niektórych mandatów karnych, które mogą być na nas nałożone:

  • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu mandat karny wynosi 1.500 zł.;
  • za wyprzedzanie na zakazie – 1000 zł., w przypadku recydywy 2000 zł.,
  • za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień – 1500 zł zamiast 1000 zł.,
  • w przypadku recydywy 3000 zł.,
  • wjazd na szlabany kolejowe, a dokładnie objeżdżanie opuszczonych zapór czy pół zapór kolejowych; wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, jeśli opuszczanie szlabanów już zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zakończone; wjeżdżanie lub wchodzenie na tory w sytuacji, w której nie ma miejsca by opuścić przejazd – 2000 zł., w przypadku recydywy 4.000 zł.

Mandaty za przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h:

  • przekroczenie prędkości 31-40 km/h – od 800 zł do 1600 zł
  • przekroczenie prędkości 41-50 km/h – od 1000 zł do 2000 zł
  • przekroczenie prędkości 51-60 km/h – od 1500 zł do 3000 zł
  • przekroczenie prędkości 61-70 km/h – od 2000 zł do 4000 zł
  • przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h – od 2500 zł do 5000 zł

Ważnym elementem zmian jest również uzależnienie usunięcia punktów karnych od uregulowania mandatu przez kierowcę, ponieważ punkty karne będą kasowane dopiero po 2 latach od dnia zapłacenia grzywny.

Kierowca będzie mógł otrzymać nawet 15 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego .

Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będzie podlegał karze aresztu albo grzywny nie mniejszej niż 2.500 zł.

Stawka OC również uzależniona od popełnionych wykroczeń

Istotną zmianą w przepisach jest uzależnienie wysokości stawki OC od popełnionych wykroczeń, bowiem zgodnie z nowelizacją ustawy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców udostępni podmiotom ubezpieczeniowym dane kierowców i w ten sposób do historii wykroczeń kierowcy dostosowane zostaną odpowiednie stawki ubezpieczenia komunikacyjnego CO.

Mandaty z tytułu popełnionych wykroczeń drogowych będą mogły być egzekwowane przez Urząd Skarbowy bezpośrednio ze zwrotu podatku.

Rejestracja samochodu i możliwość zachowania dotychczasowych numerów rejestracyjnych

Po zakupie samochodu używanego będzie można zachować tablice rejestracyjne. Oznacza to, że możliwe będzie złożenie wniosku o rejestrację pojazdu z prośbą o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym właśnie tablicy rejestracyjnej. Dotyczy to pojazdów, które zostały wcześniej zarejestrowane w Polsce.

Nowy właściciel pojazdu będzie miał możliwość zachowania starych numerów samochodu, bez względu na to, z jakiego województwa pochodzi. Nieczytelne lub zniszczone tablice zostaną odrzucone przez urzędników, do których wysłane zostanie pismo z prośbą o zachowanie numerów auta.

Okresowe przeglądy samochodu

Jeśli właściciel auta spóźni się z przeglądem o 30 dni, będzie musiał zapłacić dwukrotność stawki. Jeśli oddamy samochód do kontroli na maksymalnie trzydzieści dni przed terminem, data kolejnego badania wyznaczona zostanie na równy rok od dnia, w którym wygasłaby ważność aktualnych badań.

Postępowanie na wypadek kolizji drogowej

W przypadku zdarzenia, w wyniku którego nikt z uczestników ruchu nie ucierpiał, policja wypisuje mandat za przewinienie i dolicza 1.000 zł. za samo spowodowanie kolizji.

Zatem, jeżeli w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, najlepiej spisać oświadczenie o winie. Pozwoli to oszczędzić ponad tysiąc złotych, a szkody zostaną usunięte z OC sprawcy.

Pamiętać należy :

Wzywając pomoc drogową, nie potrzeba wzywać policji, jednak za nieusunięcie z drogi pojazdu po kolizji grozi dodatkowo 150 zł. mandatu.

Kliknij tutaj, aby pobrać Wzór oświadczenia sprawcy kolizji

Skip to content