Przejdź do treści

Jak wyrobić paszport dla dziecka, gdy nie ma zgody drugiego rodzica.

Jeżeli chcemy wyjechać z dzieckiem na wakacje poza kraje UE, czas pomyśleć o paszporcie dla niego. Zgodnie z art 97 par 2 kro jest to sprawa należąca do kategorii ,,istotnych spraw”, dlatego na wydanie paszportu wymagana jest zgoda obojga rodziców.

Jeżeli jeden z rodziców nie może być obecny w biurze paszportowym, wówczas możemy przedłożyć jego pisemną zgodę potwierdzoną podpisem przez notariusza lub organ paszportowy.

Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy jeden z rodziców posiada pełnię władzy rodzicielskiej, jednak nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu, wówczas pozostaje tylko rozstrzygnięcie przez sąd opiekuńczy w przedmiocie o zastąpienie zgody rodzica zezwoleniem sądu na wydanie paszportu.

Może się zdarzyć że matka dziecka nie może wyrobić dziecku paszportu, ponieważ nie może uzyskać zgody ojca, który jest nieobecny, gdyż wyjechał i nie wiadomo gdzie przebywa. Nie utrzymuje kontaktów z rodziną, a przysługuje mu pełnia władzy rodzicielskiej. W takiej sytuacji matce pozostaje tylko wystąpić do Sądu o ograniczenie ojcu władzy rodzicielskiej lub o pozbawienie go władzy rodzicielskiej.

Organ paszportowy wyda paszport bez zgody drugiego rodzica tylko w przypadku gdy:

  • drugi rodzic nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • na podstawie orzeczenia Sądu, jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej
  • jego władza rodzicielska jest ograniczona do kwestii związanej z paszportem.

Dopiero po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia Sądu, można złożyć wniosek o wydanie paszportu dla dziecka w biurze paszportowym.

Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Przy składaniu wniosku dla dziecka do 5 roku życia nie jest wymagana jego obecność w biurze, natomiast dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne przy składaniu wniosku.

Paszport dla dzieci, które nie ukończyły 13lat jest ważny przez 5 lat.

Natomiast dla dzieci powyżej 13 lat paszport jest ważny przez 10 lat.

Pamiętajmy, że są kraje, do których nie potrzebujemy paszportu a jedynie dowód osobisty – to kraje strefy Schengen. Ze względu na przynależność do tej strefy na podstawie paszportu możemy jechać do: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Liechtensteinu, na Litwę, do Luksemburgu, na Łotwę, Maltę, do Norwegii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Włoch.

Są też kraje, które pomimo że nie należą do strefy Schengen, do których można wyjechać na podstawie dowodu osobistego, m.in są to : Albania, Andora, Chorwacja, Czarnogóra, Gibraltar, Gruzja, Irlandia, Macedonia, Mołdawia, Monako, Rumunia, San Marino, Serbia, Watykan.

Dołączony dokument: Wzór wniosku o zezwolenie na wyrobienie paszportu dla dziecka (format ODF)

Skip to content