Przejdź do treści

Temat miesiąca

Wykaz inwentarza: art. 1031(1) par. 1 kc

Wykaz inwentarza to prywatny dokument sporządzony przez spadkobiercę, który akceptując długi spadkowe, przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to zestawienie aktywów i pasywów spadkowych. Spadkobierca tworząc wykaz inwentarza spadku, sporządza go na formularzu urzędowym  dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala… Czytaj dalej »Wykaz inwentarza: art. 1031(1) par. 1 kc

Spis inwentarza (art. 637 kpc)

Kto jest uprawniony do sporządzenia spis inwentarza Spis inwentarza jest to dokument sporządzony przez komornika na podstawie postanowienia sądu o jego sporządzenie. Po wydaniu postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza, sąd zarządza ogłoszenie o spisie inwentarza i zamieszcza je na tablicy ogłoszeń sądu oraz stronie internetowej.… Czytaj dalej »Spis inwentarza (art. 637 kpc)

Nielegalny hazard

Najbardziej sprzyjającym hazardowi czasem są wakacje, gdyż początkowo ludzie podróżujący często spotykają się z różnymi miejscami do gier w bardzo popularnych turystycznych miastach, stanowiących atrakcję i niewinną rozrywkę, co powoduje, że turyści chętnie korzystają z automatów z nadzieją na dobą zabawę i jej korzyści finansowe.… Czytaj dalej »Nielegalny hazard

Ustanowienie rozdzielności majątkowej. Przymusowy ustrój majątkowy

Zgodnie z art 52 kro, każdy z małżonków może wystąpić do Sądu z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej, ale tylko z ważnych powodów. Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową w sytuacji, gdy jeden z małżonków trwoni majątek,… Czytaj dalej »Ustanowienie rozdzielności majątkowej. Przymusowy ustrój majątkowy

Sposoby rozwiązania umów o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać: na mocy porozumienia stron – co do zasady korzystne rozwiązanie tak dla pracownika jak i pracodawcy oznacza, że obie strony czynią sobie wzajemne ustępstwa, należy jednak pamiętać o tym, że taki sposób rozwiązania stosunku pracy może przełożyć się na uprawnienie… Czytaj dalej »Sposoby rozwiązania umów o pracę

temat marca 2022

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Osoby, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022 otrzymały status uchodźcy i bez względu na to, w którym z krajów Unii Europejskiej znajdą schronienie, nie mogą otrzymywać mniejszej pomocy socjalnej niż mieszkańcy tego kraju. Zasada ta obowiązuje niezależnie od czasowego prawa pobytu. Obywatele Ukrainy… Czytaj dalej »Pomoc uchodźcom z Ukrainy

temat lutego 2022

Wyrok nakazowy

Co zrobić, jeżeli zostaliśmy ukarani za przestępstwo lub wykroczenie, nie zgadzamy się z jego treścią, a okoliczności czynu budzą nasze wątpliwości? Postępowanie nakazowe uregulowane jest w ar.t 500-507 k.p.k., jako uproszczona procedura. Wyrok nakazowy jest wydany w prostych sprawach, w których na podstawie przeprowadzonego dochodzenia… Czytaj dalej »Wyrok nakazowy

temat stycznia 2022

Zmiana w przepisach drogowych i nowy taryfikator mandatów karnych

W dniu 1.01.2022 weszła w życie nowelizacje aktów prawnych m.in. Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń, co oznacza zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz dotkliwe zmiany w wysokościach grzywien, jakie mogą zostać nałożone za wykroczenia drogowe. Należy wskazać, iż zmiany te były podyktowane poprawą… Czytaj dalej »Zmiana w przepisach drogowych i nowy taryfikator mandatów karnych

Skip to content