Przejdź do treści

Temat miesiąca

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.(art. 156 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Aby skutecznie odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, musimy uzyskać zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego. Oznacza to, że po odrzuceniu spadku przez samego rodzica, musi on jak najszybciej wystąpić do sądu rejonowego (wydziału rodzinnego) w miejscu zamieszkania małoletniego z… Czytaj dalej »Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.(art. 156 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Darmowe leki dla seniorów 60+, oraz dla dzieci i młodzieży do 18-tego roku życia

01 września weszła w życie ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 29 sierpnia 2023 r. nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z ustawą seniorzy w wieku 60+, a także dzieci i… Czytaj dalej »Darmowe leki dla seniorów 60+, oraz dla dzieci i młodzieży do 18-tego roku życia

Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 w życie wchodzi ustawa o świadczeniu wspierającym. Jest ona kierowana bezpośrednio do rąk osób niepełnosprawnych od ukończenia przez nich 18 roku życia. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobom niepełnosprawnym, które uzyskają ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej: 70 punktów… Czytaj dalej »Świadczenie wspierające

Bezpieczny kredyt 2%

W związku z rosnącymi cenami nieruchomości i drogimi kredytami hipotecznymi, rząd przygotował program dopłat do kredytów mieszkaniowych ,,bezpieczny kredyt 2%”. Program bezpieczny kredyt 2% jest kierowany wyłącznie dla osób które nie ukończyły 45 roku życia. Co do zasady zarówno kredytobiorca, jak i osoby, które wchodzą… Czytaj dalej »Bezpieczny kredyt 2%

Odprawa emerytalno-rentowa

Zgodnie z treścią art. 92 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Za… Czytaj dalej »Odprawa emerytalno-rentowa

Testament wzajemny

Testament to dokument, który zawiera treść rozrządzeń będących oświadczeniem woli testatora na wypadek jego śmierci. Z uwagi na różnorodność form w jakich spadkodawca może skutecznie i zgodnie z prawem sporządzić testament przyjmuje się̨, że jedynie oryginał dokumentu, zawierającego treść rozrządzenia, uznać można za testament. Spadkodawca… Czytaj dalej »Testament wzajemny

Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 r.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która przepracowała co najmniej 365 dni, w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Osoba bezrobotna, otrzyma zasiłek wówczas, gdy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu pracy, szkoleń z przygotowania zawodowego, robót publicznych… Czytaj dalej »Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 r.

Alimenty dla byłego małżonka

Zgodnie z art 60 par 1 kro małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.… Czytaj dalej »Alimenty dla byłego małżonka

Skip to content