Przejdź do treści

Bez kategorii

styczeń 2021

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 Wszyscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 r. mają obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Można się z niego wywiązać wysyłając podstawowe dane o zawartej umowie za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych.… Czytaj dalej »styczeń 2021

Co zrobić żeby nasze dziecko nie odziedziczyło długów spadkowych

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest czynnością prawną, przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Zgodnie z art. 101 § 3 k.r.o. rodzice nie mogą bez zezwolenia Sądu Opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Zgodnie… Czytaj dalej »Co zrobić żeby nasze dziecko nie odziedziczyło długów spadkowych

Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Każdy z małżonków, w razie zaistnienia ważnych powodów, może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej (art. 52 § 1 k.r.o). Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może także zażądać wierzyciel jednego z małżonków jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności – stwierdzone tytułem wykonawczym – wymaga dokonania podziału… Czytaj dalej »Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Ustalenie ojcostwa i alimenty

W sytuacji gdy nie ma porozumienia pomiędzy rodzicami i nie doszło do uznania ojcostwa przed kierownikiem USC ani przed narodzinami dziecka ani po jego urodzeniu, wówczas pozostaje tylko sądowe ustalenie ojcostwa. Kto może żądać sądowego ustalenia ojcostwa? w sytuacji gdy ojcostwo mężczyzny, który nie jest… Czytaj dalej »Ustalenie ojcostwa i alimenty

Alimenty na dzieci – art. 133 KRiO

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb… Czytaj dalej »Alimenty na dzieci – art. 133 KRiO

Skip to content