Przejdź do treści
temat marca 2022

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Osoby, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022 otrzymały status uchodźcy i bez względu na to, w którym z krajów Unii Europejskiej znajdą schronienie, nie mogą otrzymywać mniejszej pomocy socjalnej niż mieszkańcy tego kraju. Zasada ta obowiązuje niezależnie od czasowego prawa pobytu. Obywatele Ukrainy… Czytaj dalej »Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Marzec 2022

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która przewiduje udzielenie im statusu legalnego pobytu i możliwość pracy w Polsce przez co najmniej 1,5 roku, a także wsparcie dla obywateli Polski, którzy udzielają pomocy Ukraińcom.… Czytaj dalej »Marzec 2022

Luty 2022

Abolicja czynszowa w Rudzie Śląskiej Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie programu tzw. abolicji czynszowej. Najemcy miejskich mieszkań, którzy spłacą zaległości i będą w terminie regulować kolejne opłaty, mogą liczyć nawet na 70-procentowe umorzenie odsetek. Program wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji uchwały… Czytaj dalej »Luty 2022

temat lutego 2022

Wyrok nakazowy

Co zrobić, jeżeli zostaliśmy ukarani za przestępstwo lub wykroczenie, nie zgadzamy się z jego treścią, a okoliczności czynu budzą nasze wątpliwości? Postępowanie nakazowe uregulowane jest w ar.t 500-507 k.p.k., jako uproszczona procedura. Wyrok nakazowy jest wydany w prostych sprawach, w których na podstawie przeprowadzonego dochodzenia… Czytaj dalej »Wyrok nakazowy

temat stycznia 2022

Zmiana w przepisach drogowych i nowy taryfikator mandatów karnych

W dniu 1.01.2022 weszła w życie nowelizacje aktów prawnych m.in. Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń, co oznacza zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz dotkliwe zmiany w wysokościach grzywien, jakie mogą zostać nałożone za wykroczenia drogowe. Należy wskazać, iż zmiany te były podyktowane poprawą… Czytaj dalej »Zmiana w przepisach drogowych i nowy taryfikator mandatów karnych

Styczeń 2022

Podatek, który zapłacili niektórzy emeryci zostanie im zwrócony z lutowym świadczeniem . Emerytom i rencistom, którzy mają prawo do świadczenia w wysokości od 4 920 zł do 12 800 zł brutto, ZUS obliczy zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne według zasad obowiązujących 31… Czytaj dalej »Styczeń 2022

styczeń 2021

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 Wszyscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 r. mają obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Można się z niego wywiązać wysyłając podstawowe dane o zawartej umowie za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych.… Czytaj dalej »styczeń 2021

Co zrobić żeby nasze dziecko nie odziedziczyło długów spadkowych

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest czynnością prawną, przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Zgodnie z art. 101 § 3 k.r.o. rodzice nie mogą bez zezwolenia Sądu Opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Zgodnie… Czytaj dalej »Co zrobić żeby nasze dziecko nie odziedziczyło długów spadkowych

Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Każdy z małżonków, w razie zaistnienia ważnych powodów, może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej (art. 52 § 1 k.r.o). Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może także zażądać wierzyciel jednego z małżonków jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności – stwierdzone tytułem wykonawczym – wymaga dokonania podziału… Czytaj dalej »Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Skip to content